Ogólne własności płynów

To, czym jest gaz, ciecz i ciało stałe będziemy omawiać w dziale o własności materii. Teraz wystarczy nam przyjęcie do rozważań pewnych cech cieczy i gazów, które odróżniają je od ciał stałych:

  • nie mają określonej postaci i przyjmują kształt naczynia, przy czym ciecz tworzy powierzchnię swobodną, a gazy wypełniają naczynie;
  • mogą zmieniać swój kształt pod wpływem nawet niewielkich sił, co oznacza że ciecze i gazy mogą przepływać, czyli zmieniać wzajemne położenie poszczególnych ich części.

Powyższe ilustruje poniższy rysunek.

płyny i ciała stałe

Ciecze i gazy będziemy nazywać ogólnie płynami. Gdy zmienia się objętość płynu okazuje się, że ciecze i gazy są sprężyste. Ciecze i gazy nie mają sprężystości kształtu, posiadają sprężystość objętości.

W celu uproszczenia wielu rozważań stosuje się pewne uproszczenie dla cieczy i wprowadza się następujące pojęcie:

Ciecz doskonała - ciecz, która nie jest ściśliwa i nie jest lepka.

Okazuje się, że modele cieczy doskonałej dość często świetnie opisują rzeczywiste zachowania cieczy.Inne zagadnienia z tej lekcji

Ciśnienie

Ciśnienie

Płyn w fizyce oznacza pewien ośrodek przyjmujący kształt naczynia, w którym się znajduje. Zatem płyny nie posiadają kształtu (brak sprężystości kształtu).

Prawo Pascala

Prawo Pascala

Ciśnienie, które jest wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.

Ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie słupa płynu znajdującego się w spoczynku to ciśnienie hydrostatyczne.

Prawo Archimedesa

Prawo Archimedesa

Na ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu zwrócona pionowo w górę, równa co to wartości ciężarowi wypartej przez to ciało cieczy lub gazu.

Naczynia połączone

Naczynia połączone

Naczynia połączone są to minimum dwa naczynia, w których ciecz może między nimi swobodnie przepływać.
© medianauka.pl, 2019-05-01, ART-3629Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.