logo

Ogólne własności płynów

To, czym jest gaz, ciecz i ciało stałe będziemy omawiać w dziale o własności materii. Teraz wystarczy nam przyjęcie do rozważań pewnych cech cieczy i gazów, które odróżniają je od ciał stałych:

  • nie mają określonej postaci i przyjmują kształt naczynia, przy czym ciecz tworzy powierzchnię swobodną, a gazy wypełniają naczynie;
  • mogą zmieniać swój kształt pod wpływem nawet niewielkich sił, co oznacza że ciecze i gazy mogą przepływać, czyli zmieniać wzajemne położenie poszczególnych ich części.

Powyższe ilustruje poniższy rysunek.

płyny i ciała stałe

Ciecze i gazy będziemy nazywać ogólnie płynami. Gdy zmienia się objętość płynu okazuje się, że ciecze i gazy są sprężyste. Ciecze i gazy nie mają sprężystości kształtu, posiadają sprężystość objętości.

W celu uproszczenia wielu rozważań stosuje się pewne uproszczenie dla cieczy i wprowadza się następujące pojęcie:

Ciecz doskonała - ciecz, która nie jest ściśliwa i nie jest lepka.

Okazuje się, że modele cieczy doskonałej dość często świetnie opisują rzeczywiste zachowania cieczy.
© medianauka.pl, 2019-05-01, ART-3629


Inne zagadnienia z tej lekcji

CiśnienieCiśnienie
Płyn w fizyce oznacza pewien ośrodek przyjmujący kształt naczynia, w którym się znajduje. Zatem płyny nie posiadają kształtu (brak sprężystości kształtu).
Prawo PascalaPrawo Pascala
Ciśnienie, które jest wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.
Ciśnienie hydrostatyczneCiśnienie hydrostatyczne
Ciśnienie słupa płynu znajdującego się w spoczynku to ciśnienie hydrostatyczne.
Prawo ArchimedesaPrawo Archimedesa
Na ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu zwrócona pionowo w górę, równa co to wartości ciężarowi wypartej przez to ciało cieczy lub gazu.
Naczynia połączoneNaczynia połączone
Naczynia połączone są to minimum dwa naczynia, w których ciecz może między nimi swobodnie przepływać.Polecamy w naszym sklepie

Fizyka kwantowa dla maluchów
siatka dyfrakcyjna, folia dyfrakcyjna
Żyroskop
Historia fizyki
Podstawy elektroniki
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.