Ogólne własności płynów

To, czym jest gaz, ciecz i ciało stałe będziemy omawiać w dziale o własności materii. Teraz wystarczy nam przyjęcie do rozważań pewnych cech cieczy i gazów, które odróżniają je od ciał stałych:

Powyższe ilustruje poniższy rysunek.

płyny i ciała stałe

Ciecze i gazy będziemy nazywać ogólnie płynami. Gdy zmienia się objętość płynu okazuje się, że ciecze i gazy są sprężyste. Ciecze i gazy nie mają sprężystości kształtu, posiadają sprężystość objętości.

W celu uproszczenia wielu rozważań stosuje się pewne uproszczenie dla cieczy i wprowadza się następujące pojęcie:

Ciecz doskonała - ciecz, która nie jest ściśliwa i nie jest lepka.

Okazuje się, że modele cieczy doskonałej dość często świetnie opisują rzeczywiste zachowania cieczy.Inne zagadnienia z tej lekcji

Ciśnienie


Ciśnienie p jest to iloraz wartości siły nacisku F i pola powierzchni S, na którą działa ta siła.

Prawo Pascala


Ciśnienie, które jest wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.

Ciśnienie hydrostatyczne


Ciśnienie słupa płynu znajdującego się w spoczynku to ciśnienie hydrostatyczne.

Prawo Archimedesa


Na ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu zwrócona pionowo w górę, równa co to wartości ciężarowi wypartej przez to ciało cieczy lub gazu.

Naczynia połączone


Naczynia połączone są to minimum dwa naczynia, w których ciecz może między nimi swobodnie przepływać.Skąd się biorą bąbelki w napojach?
Po otwarciu szampana, piwa lub innego napoju gazowanego pojawiają się bąbelki. Skąd się biorą te pęcherzyki?

© medianauka.pl, 2019-05-01, A-3629Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.