Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Obliczanie, jaki procent jednej liczby stanowi druga liczba

Teoria Korzystamy z następującego wzoru:

Liczba b stanowi (\frac{b}{a}\cdot 100)% liczby a

Przykład Przykład

Jaki procent liczby 40 stanowi liczba 5?

Korzystamy z powyższego wzoru i otrzymujemy:

(\frac{5}{40}\cdot 100)%=12,5%

zadanie Zadanie

Pan Nowak otrzymał po roku oszczędzania 200 zł odsetek od 5000 zł, jakie włożył na roczną lokatę. Jak była oprocentowana lokata?

Korzystamy z powyższego wzoru: (\frac{200}{5000}\cdot 100)%=4%

Odpowiedź: Oprocentowanie lokaty wynosiło 4% w skali roku.

teoria A co zrobić, gdy zapomnimy wzoru? Wówczas wystarczy pamiętać co oznacza procent, uświadomić sobie jakiej wielkości szukamy, oznaczyć ją przez x i ułożyć oraz rozwiązać równanie. Dla przykładu dla powyższego zadania można ułożyć następujące równanie: 5000\cdot x%=200, gdzie x oznacza stopę oprocentowania. Mamy dalej:

x\cdot \frac{1}{100}=\frac{200}{5000} /\cdot 100\\x=4


© medianauka.pl, 2009-03-29, ART-175


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - obliczenia peocentowe
Jaki procent liczby 20 stanowi liczba 25?

zadanie-ikonka Zadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Książka, która początkowo kosztowała 40 zł po rabacie kosztowała 35zł. O ile procent obniżono cenę książki?

zadanie-ikonka Zadanie - obliczenia procentowe - zadanie z treścią
Jaka była frekwencja wyborcza, jeśli na 150 tysięcy uprawnionych zagłosowało 85 tysięcy mieszkańców miasta?

zadanie-ikonka Zadanie - procenty, zadanie z treścią
Właściciel budynku o powierzchni netto 4000 m2 chce sprzedać udziały w nieruchomości, a mianowicie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 2800 m2, przy czym powierzchnia wspólna (powierzchnia ruchu i pomocnicza) wynosi łącznie 450 m2 (powierzchni tej nie wlicza się do powierzchni biurowej). Jaki udział w nieruchomości dla kupującego udziały należy wpisać w akt notarialny? Jaką powierzchnię netto sprzedaje właściciel budynku?
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.