Pchły

Pchły (Siphonaptera) to rząd owadów, który liczy dziś około 2000 gatunków. W Polsce żyją 73 gatunki. Najliczniej występują u nas pchły związane z kotami, psami i szczurami.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Inne gatunki

  • Ceratophyllus columbae
  • Ctenocephalides
  • pchła psia (Ctenocephalides canis)
  • Dasyphyllus gallinulae
  • pchła szczurza (Nosopsyllus faciatus)
  • pchła dżumowa (Xenopsylla cheopis)

Występowanie i środowisko

Są obecne na całym świecie na zwierzętach stałocieplnych.

Tryb życia i zachowanie

Są to pasożyty zewnętrzne kręgowców stałocieplnych, głównie ssaków, także ptaków (choć znacznie mniej). Pchły słyną ze skoków na bardzo duże odległości.

Morfologia i anatomia

Pchły mają silnie bocznie spłaszczone ciała otoczone twardym oskórkiem, pokrytym szczecinkami, które są pomocne przy oznaczaniu danego gatunku. Kolor ciała jest brązowawy. Głowa jest bardzo mała, tułów i odwłok są segmentowane. Aparat gębowy jest typu kłująco-ssącego. Jest to kłujka z głaszczkami. Czułki są krótkie. Oczy złożone nie występują. U niektórych gatunków występują jedynie przyoczka. Odnóża są długie, mają zgrubiałe biodra i uda, są skoczne. Owady te są pozbawione skrzydeł. Larwy mają robakowaty kształt. Są pozbawione odnóży.

Rozmnażanie

Pchły przechodzą przeobrażenie zupełne. Samica składa jaja w legowiskach zwierząt. Tylko gatunek Euhoplopsyllus glacialis składa jaja na żywicielu (królik). Poczwarka otoczona jest jedwabistym kokonem i może tak trwać nawet rok. Larwy są beznogie i przypominają czerwie.

Pożywienie

Dorosłe osobniki żywią się krwią, larwy resztkami pokarmu żywiciela. Larwy nigdy nie żerują na żywicielu. Niektóre larwy zjadają larwy innych pcheł.

Ochrona i zagrożenia

To nie są owady zagrożone wymarciem. Są tępione ze względu na groźne choroby, jakie przenoszą. Należą do nich dżuma i tularemia.

Ciekawostki

Pchła może skoczyć na odległość 200 razy dłuższą niż wynosi jej długość! Może skoczyć na wysokość 20 cm i odległość 2 m. To jakby człowiek skoczył na odległość 350 metrów!

Większość gatunków żeruje na gryzoniach.

Zdjęcia - galeria


© Media Nauka, 2014-12-27, ART-RZAD72Pokaż tylko bieżące wydarzenia©® Media Nauka 2008-2023 r.