Przetacznik

Przetacznik, weronika (Veronica) to rodzaj dwuliściennych roślin z rodziny trędownikowatych, do którego zaliczamy około 180-250 gatunków, z czego w Polsce około 29. Wiele gatunków to rośliny ozdobne.

To rośliny jednoroczne, wieloletnie albo krzewinki.

Występowanie

To rośliny półkuli północnej.

Morfologia

Liście w dolnej części są zwykle naprzeciwległe, w górnej części skrętoległe, czasem w okółkach po trzy.

Kwiaty są złożone z 4 płatków, najczęściej niebieskich. Kwiaty mają po 2 pręciki.

Owoc to spłaszczona torebka.

Gatunki

Wykaz gatunków, które zostały opisane w naszym serwisie.

Inne gatunki


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

         Przetacznik bluszczykowaty: Kwitnie przetacznik bluszczykowaty.
       Przetacznik bobowniczek: Kwitnie przetacznik bobowniczek.
        Przetacznik bobownik: Kwitnie przetacznik bobownik.
         Przetacznik długolistny: Kwitnie przetacznik długolistny.
        Przetacznik kłosowy: Kwitnie przetacznik kłosowy.
        Przetacznik leśny: Kwitnie przetacznik leśny.
       Przetacznik macierzankowy: Kwitnie przetacznik macierzankowy.
        Przetacznik nitkowaty: Kwitnie przetacznik nitkowaty.
        Przetacznik ożankowy: Kwitnie przetacznik ożankowy.
Przetacznik perski: Kwitnie przetacznik perski.
         Przetacznik pierzastosieczny: Kwitnie przetacznik pierzastosieczny.
    Przetacznik polny: Kwitnie przetacznik polny.
     Przetacznik rolny: Kwitnie przetacznik rolny.
         Przetacznik rozesłany: Kwitnie przetacznik rozesłany.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Beata Grabowska, Tomasz Kubala - Encyklopedia bylin t. I i II, ISBN 978-83-7506-845-0, Zysk i S-ka 2011
  • Lucjan Rutkowski - Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, ISBN 978-83-01-14342-8, PWN SA 2004
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003

© medianauka.pl, , RODZAJ-101
Data aktualizacji artykułu: 2020-07-14©® Media Nauka 2008-2023 r.