rsort w PHP

Funkcja rsort w PHP umożliwia sortowania elementów tablicy w malejącym porządku. Funkcję tę stosujemy do tablic indeksowanych numerycznie, a nie do tablic asocjacyjnych.

Składnia

rsort(array $tablica [, int $flaga]):bool

Parametry

ParametrOpis
$tablica Tablica przeznaczona do posortowania.
$flaga

Flaga, która ustawia tryb sortowania. Są możliwe następujące wartości predefiniowane:

  • SORT_REGULAR - domyślne sortowanie,
  • SORT_NUMERIC - numeryczne sortowanie,
  • SORT_STRING - sortowanie alfabetyczne,
  • SORT_LOCALE_STRING - sortowanie alfabetyczne w oparciu o ustawienia lokalne (setlocale).
  • SORT_NATURAL - sortowanie tekstowe
  • SORT_FLAG_CASE - sortowanie kombinowane (bitowe OR) między SORT_STRING lub SORT_NATURAL.

Uwaga: Ta funkcja przypisuje nowe klucze do elementów tablicy asocjacyjnej.

Przykład 1

<?php
$tablica1 = array(1,22,31,42,51,112,21,-1,331,42,61,72,83);
echo 'Dana jest tablica:<br>';
foreach ($tablica1 as $val) {
echo "{$val}, ";
}
rsort($tablica1);
echo '<br>Posortowana tablica w porządku malejącym:<br>';
foreach ($tablica1 as $val) {
echo "{$val}, ";
} ?>

 

© medianauka.pl, 2021-11-20, A-4264Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.