Ruch jednostajnie opóźniony

Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy jest to ruch ze stałym przyspieszeniem po linii prostej, a prędkość i przyspieszenie mają przeciwne zwroty (a=constans).

Ruch ten jest szczególnym przypadkiem ruchu jednostajnie zmiennego, w którym wektor przyspieszenia ma przeciwny zwrot do wektora prędkości, a to oznacza, że w kolejnych, równych odcinkach czasu następuje taki sam spadek wartości prędkości (prędkość stale maleje).

Zapamiętaj

Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy - ruch ze stałym przyspieszeniem po linii prostej, a prędkość i przyspieszenie mają przeciwne zwroty (a=constans).

v=v_0-at

x=x_0+v_0t-\frac{1}{2}at^2

W artykule Równanie ruchu zostały wyprowadzone wzory dla ruchu jednostajnie przyspieszonego. W sposób analogiczny otrzymujemy:

Równanie zależności v(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym.

v=v_0-at

Poniżej została zilustrowana na wykresie zależność v(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym.

Wykres zależności v(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym

Równanie zależności x(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym jest następujące:

x=x_0+v_0t-\frac{1}{2}at^2

Poniżej została zilustrowana na wykresie zależność x(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym.

Zalezność x(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym

Uwaga! Nie możemy powiedzieć, że w ruchu opóźnionym przyspieszenie jest ujemne lub, że wartość przyspieszenia jest ujemna. Znak minus przy wartości przyspieszenia informuje nas tylko o tym, że zwrotu wektora przyspieszenia jest przeciwny do zwrotu wektora prędkości.Inne zagadnienia z tej lekcji

Równanie ruchu


W niniejszym artykule omawiamy podstawowe równania ruchu, czyli zależności położenia od czasu, prędkości od czasu, w tym niezależne od układu odniesienia wraz z wyprowadzeniem.

Ruch jednostajny prostoliniowy


Omówienie własności ruchu jednostajnego prostoliniowego wraz z wykresami zależności prędkości i położenia od czasu, a także równań tych zależności. W ruchu jednostajnym prostoliniowym ciało w dowolnych, równych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi.

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy


Opis ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy jest to ruch ze stałym przyspieszeniem po linii prostej, a prędkość i przyspieszenie mają ten sam zwrot (a=constans).
© medianauka.pl, 2016-12-19, A-3340©® Media Nauka 2008-2023 r.