logo

Ruch jednostajnie opóźniony

Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy jest to ruch ze stałym przyspieszeniem po linii prostej, a prędkość i przyspieszenie mają przeciwne zwroty (a=constans).

Ruch ten jest szczególnym przypadkiem ruchu jednostajnie zmiennego, w którym wektor przyspieszenia ma przeciwny zwrot do wektora prędkości, a to oznacza, że w kolejnych, równych odcinkach czasu następuje taki sam spadek wartości prędkości (prędkość stale maleje).

Zapamiętaj

Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy - ruch ze stałym przyspieszeniem po linii prostej, a prędkość i przyspieszenie mają przeciwne zwroty (a=constans).

v=v_0-at

x=x_0+v_0t-\frac{1}{2}at^2

W artykule Równanie ruchu zostały wyprowadzone wzory dla ruchu jednostajnie przyspieszonego. W sposób analogiczny otrzymujemy:

Równanie zależności v(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym.

v=v_0-at

Poniżej została zilustrowana na wykresie zależność v(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym.

Wykres zależności v(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym

Równanie zależności x(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym jest następujące:

x=x_0+v_0t-\frac{1}{2}at^2

Poniżej została zilustrowana na wykresie zależność x(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym.

Zalezność x(t) w ruchu jednostajnie opóźnionym

Uwaga! Nie możemy powiedzieć, że w ruchu opóźnionym przyspieszenie jest ujemne lub, że wartość przyspieszenia jest ujemna. Znak minus przy wartości przyspieszenia informuje nas tylko o tym, że zwrotu wektora przyspieszenia jest przeciwny do zwrotu wektora prędkości.
© medianauka.pl, 2016-12-19, ART-3340


Inne zagadnienia z tej lekcji

Równanie ruchuRównanie ruchu
W niniejszym artykule omawiamy podstawowe równania ruchu, czyli zależności położenia od czasu, prędkości od czasu, w tym niezależne od układu odniesienia wraz z wyprowadzeniem.
Ruch jednostajny prostoliniowyRuch jednostajny prostoliniowy
Omówienie własności ruchu jednostajnego prostoliniowego wraz z wykresami zależności prędkości i położenia od czasu, a także równań tych zależności. W ruchu jednostajnym prostoliniowym ciało w dowolnych, równych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi.
Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowyRuch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
Opis ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy jest to ruch ze stałym przyspieszeniem po linii prostej, a prędkość i przyspieszenie mają ten sam zwrot (a=constans).Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki urodzinowe
Astronomia
POZA ZIEMIĘ HISTORIA LOTÓW MIĘDZYPLANETARNYCH
Astronomia ogólna
30 sekund O teoriach naukowych
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.