Logo Media Nauka

Facebook

Ruch jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy jest to ruch ze stałym przyspieszeniem po linii prostej, a prędkość i przyspieszenie mają ten sam zwrot (a=constans).

Ruch ten jest szczególnym przypadkiem ruchu jednostajnie zmiennego, w którym wektor przyspieszenia ma ten sam zwrot co wektor prędkości, a to oznacza, że w kolejnych, równych odcinkach czasu następuje taki sam przyrost prędkości (wartości prędkości, prędkość stale wzrasta).

Zapamiętaj

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - to ruch ze stałym przyspieszeniem po linii prostej, a prędkość i przyspieszenie mają ten sam zwrot.

v=v_0+at

x=x_0+v_0t+\frac{1}{2}at^2

Poniżej wykres zależności a(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym.

Zależność przyspieszenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

W artykule Równanie ruchu zostały wyprowadzone wzory dla ruchu jednostajnie przyspieszonego.

Równanie zależności v(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym jest następujące:

v=v_0+at

Poniżej została zilustrowana na wykresie zależność v(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym.

Zależność v(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym

Równanie zależności x(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym jest następujące:

x=x_0+v_0t+\frac{1}{2}at^2

Poniżej została zilustrowana na wykresie zależność x(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym (wykresem tej zależności jest parabola - jedna gałąź).

zależność x(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym

Drogi przebyte w ruchu jednostajnie przyspieszonym w kolejnych, takich samych odcinkach czasu mają się do siebie jak kolejne liczby nieparzyste: s1:s2:s3:...=1:3:5:...

Uwaga! Nie możemy powiedzieć, że w ruchu przyspieszonym przyspieszenie jest dodatnie lub, że wartość przyspieszenia jest dodatnia. Znak przy wartości przyspieszenia informuje nas tylko o zgodności zwrotu wektora przyspieszenia ze zwrotem wektora prędkości.© medianauka.pl, 2016-12-19, ART-3339


Inne zagadnienia z tej lekcji

Równanie ruchuRównanie ruchu
W niniejszym artykule omawiamy podstawowe równania ruchu, czyli zależności położenia od czasu, prędkości od czasu, w tym niezależne od układu odniesienia wraz z wyprowadzeniem.
Ruch jednostajny prostoliniowyRuch jednostajny prostoliniowy
Omówienie własności ruchu jednostajnego prostoliniowego wraz z wykresami zależności prędkości i położenia od czasu, a także równań tych zależności. W ruchu jednostajnym prostoliniowym ciało w dowolnych, równych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi.
Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowyRuch jednostajnie opóźniony prostoliniowy
Omówienie własności ruchu jednostajnie opóźnionego wraz z wykresami zależności prędkości i położenia od czasu, a także równań tych zależności w tym ruchu. Ruch ten jest szczególnym przypadkiem ruchu jednostajnie zmiennegoPolecamy w naszym sklepie

Zaczarowana zagroda
Kalkulatory maukowe
The Manga Guide Wszechświat
wahadło Newtona
metalowa sprężyna
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.