Ruch jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy jest to ruch ze stałym przyspieszeniem po linii prostej, a prędkość i przyspieszenie mają ten sam zwrot (a=constans).

Ruch ten jest szczególnym przypadkiem ruchu jednostajnie zmiennego, w którym wektor przyspieszenia ma ten sam zwrot co wektor prędkości, a to oznacza, że w kolejnych, równych odcinkach czasu następuje taki sam przyrost prędkości (wartości prędkości, prędkość stale wzrasta).

Zapamiętaj

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - to ruch ze stałym przyspieszeniem po linii prostej, a prędkość i przyspieszenie mają ten sam zwrot.

v=v_0+at

x=x_0+v_0t+\frac{1}{2}at^2

Poniżej wykres zależności a(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym.

Zależność przyspieszenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

W artykule Równanie ruchu zostały wyprowadzone wzory dla ruchu jednostajnie przyspieszonego.

Równanie zależności v(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym jest następujące:

v=v_0+at

Poniżej została zilustrowana na wykresie zależność v(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym.

Zależność v(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym

Równanie zależności x(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym jest następujące:

x=x_0+v_0t+\frac{1}{2}at^2

Poniżej została zilustrowana na wykresie zależność x(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym (wykresem tej zależności jest parabola - jedna gałąź).

zależność x(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym

Drogi przebyte w ruchu jednostajnie przyspieszonym w kolejnych, takich samych odcinkach czasu mają się do siebie jak kolejne liczby nieparzyste: s1:s2:s3:...=1:3:5:...

Uwaga! Nie możemy powiedzieć, że w ruchu przyspieszonym przyspieszenie jest dodatnie lub, że wartość przyspieszenia jest dodatnia. Znak przy wartości przyspieszenia informuje nas tylko o zgodności zwrotu wektora przyspieszenia ze zwrotem wektora prędkości.Inne zagadnienia z tej lekcji

Równanie ruchu


W niniejszym artykule omawiamy podstawowe równania ruchu, czyli zależności położenia od czasu, prędkości od czasu, w tym niezależne od układu odniesienia wraz z wyprowadzeniem.

Ruch jednostajny prostoliniowy


Omówienie własności ruchu jednostajnego prostoliniowego wraz z wykresami zależności prędkości i położenia od czasu, a także równań tych zależności. W ruchu jednostajnym prostoliniowym ciało w dowolnych, równych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi.

Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy


Omówienie własności ruchu jednostajnie opóźnionego wraz z wykresami zależności prędkości i położenia od czasu, a także równań tych zależności w tym ruchu. Ruch ten jest szczególnym przypadkiem ruchu jednostajnie zmiennego
© medianauka.pl, 2016-12-19, A-3339©® Media Nauka 2008-2023 r.