substr w PHP

Funkcja substr w PHP zwraca fragment tekstu. Funkcja wycina fragment tekstu od wskazanego miejsca o określonej parametrem długości.

Składnia

substr(string $tekst, int $od, int $ile_znakow):string

Parametry

ParametrOpis
$tekst Tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego.
$od Parametr określa miejsce od którego funkcja ma wyciąć fragment tekstu, licząc od zera.
$ile_znakow Parametr określa długość wycinanego fragmentu tekstu.

Przykład 1

W przykładzie tym wycinamy tekst "fajne miasto" z danego zdania i wyświetlamy go.

<?php
$tekst="Opole to fajne miasto";
echo $tekst.' -> ';
echo substr($tekst,9,12);
?>

Przykład 2

Przykład drugi pokazuje zastosowanie funkcji substr. Załóżmy, że w zmiennej $latin przechowywana jest nazwa łacińska gatunku, a w zmiennej $podgatunek - nazwa podgatunku po łacinie. W biologi często skraca się pełny zapis podgatunku i zamiast pisać na przykład Hirundo tahitica domicola pisze się Hirundo t. domicola. W jaki sposób zastosować funkcje tekstowe do realizacji tego celu? Ze zmiennej $latin wytniemy fragment od początku tekstu do kolejnego znaku po wystąpieniu spacji (użyjemy funkcji tekstowej wyszukiwania pozycji znaku strpos) i dodamy na końcu kropkę, spację oraz zmienną $podgatunek.

<?php
$latin='Hirundo tahitica';
$podgatunek='domicola';
echo $latin.'
'; echo $podgatunek.'
'; echo ''.substr($latin, 0, strpos($latin," ")+2).'. '.$podgatunek.''; ?>
© medianauka.pl, 2021-11-18, A-4259
Data aktualizacji artykułu: 2024-06-29Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.