Storczyk

Storczyk (Orchis) to rodzaj jednoliściennych roślin z rodziny storczykowatych, do którego zaliczamy około 40 gatunków, z czego w Polsce 9.

To byliny. Mają 2 podziemne bulwy.

Gatunki

Wykaz gatunków.


Inne gatunki

  • Storczyk męski (Orchis mascula)
  • Storczyk kukawka (Orchis militaris)
  • Storczyk blady (Orchis pallens)
  • Storczyk purpurowy (Orchis purpurea)
  • Storczyk trójzębny (Orchis tridentata)
  • Storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata)

Występowanie i środowisko

Storczyki w naturze rosną w Europie, na obszarze śródziemnomorskim oraz w Azji Mniejszej.

Morfologia i anatomia

Liście są u nasady zebrane w różyczkę, często plamiste.

Kwiaty są zebrane w kłosokształtny kwiatostan. Są różowe, czerwone, purpurowe, czasem białe. Warżka ma ostrogę skierowaną w dół. Kwiaty maja ostrogę. Kwiaty imitują samice owadów, wytwarzają substancje chemiczne wabiące samców. Czasem też kwiaty imitują kwiaty innych gatunków.

Ochrona i zagrożenia

Storczyki znajdują się w Polsce pod ochroną ścisłą.

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

         Storczyk błotny: Kwitnie storczyk błotny.
         Storczyk cuchnący: Kwitnie storczyk cuchnący.
         Storczyk samiczy, storczyk samczy: Kwitnie storczyk samiczy (samczy).
Pokaż tylko bieżące wydarzeniaBibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Lucjan Rutkowski - Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej., ISBN 978-83-01-14342-8, PWN SA 2004
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • Beata Grabowska, Tomasz Kubala - Encyklopedia bylin t. I i II, ISBN 978-83-7506-845-0, Zysk i S-ka 2011

© medianauka.pl, , RODZAJ-145
Data aktualizacji artykułu: 2020-08-15©® Media Nauka 2008-2023 r.