Storczyk

Storczyk

Storczyk (Orchis) to rodzaj jednoliściennych roślin z rodziny storczykowatych, do którego zaliczamy około 40 gatunków, z czego w Polsce 9.

To byliny. Mają 2 podziemne bulwy.

Występowanie

Storczyki w naturze rosną w Europie, na obszarze śródziemnomorskim oraz w Azji Mniejszej.

Morfologia

Liście są u nasady zebrane w różyczkę, często plamiste.

Kwiaty są zebrane w kłosokształtny kwiatostan. Są różowe, czerwone, purpurowe, czasem białe. Warżka ma ostrogę skierowaną w dół. Kwiaty maja ostrogę. Kwiaty imitują samice owadów, wytwarzają substancje chemiczne wabiące samców. Czasem też kwiaty imitują kwiaty innych gatunków.

Ochrona i zagrożenia

Storczyki znajdują się w Polsce pod ochroną ścisłą.

Gatunki

Wykaz gatunków, które zostały opisane w naszym serwisie.

Inne gatunki


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

          Storczyk blady: Kwitnie storczyk blady.
         Storczyk błotny: Kwitnie storczyk błotny.
         Storczyk cuchnący: Kwitnie storczyk cuchnący.
          Storczyk drobnokwiatowy: Kwitnie storczyk drobnokwiatowy.
          Storczyk kukawka: Kwitnie storczyk kukawka.
          Storczyk męski: Kwitnie storczyk męski.
          Storczyk purpurowy: Kwitnie storczyk purpurowy.
         Storczyk samiczy, storczyk samczy: Kwitnie storczyk samiczy (samczy).
          Storczyk trójzębny: Kwitnie storczyk trójzębny.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Lucjan Rutkowski - Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, ISBN 978-83-01-14342-8, PWN SA 2004
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • Beata Grabowska, Tomasz Kubala - Encyklopedia bylin t. I i II, ISBN 978-83-7506-845-0, Zysk i S-ka 2011

© medianauka.pl, , RODZAJ-145
Data aktualizacji artykułu: 2024-03-11©® Media Nauka 2008-2023 r.