str_replace w PHP

Funkcja str_replace w PHP daje możliwość wymiany część tekstu na inny.

Składnia

str_replace(string|array $z, string/array $na, string/array $teskt [,int $ile]):string/array

Parametry

ParametrOpis
$z Parametr, określający jaki tekst ma być podmieniany.
$na Parametr, określający na co (na jaki tekst) ma być podmieniany parametr $z.
$tekst Zmienna tekstowa, w której ma być dokonywane podmienianie tekstu $z na $na.
$ile opcjonalna zmienna (wcześniej zdefiniowana), do której funkcja zapisze wartość ile razy dokonała podmiany tekstu $z na $na.

Możliwości funkcji są ogromne tym,bardziej że mogą być przetwarzane całe tablice. Zacznijmy jednak przykłady od zmiennej typu string.

Przykład 1

<?php
echo 'Dany jest tekst: "[nazwa_miasta] to piękne miasto."
Ciąg "[nazwa miasta]" można zmienić dowolnie na wskazaną nazwę miasta za pomocą str_replace.

'; echo str_replace("[nazwa_miasta]","Opole","[nazwa_miasta] to piękne miasto.").'
'; echo str_replace("[nazwa_miasta]","Sopot","[nazwa_miasta] to piękne miasto.").'

'; $ile=0; echo str_replace("[nazwa_miasta]","Opole","[nazwa_miasta] to piękne miasto. Nie ma to jak mieszkać w mieście [nazwa_miasta].",$ile).'
Ciąg [nazwa_miasta] zmieniono '.$ile.' razy'; ?>

Przykład 2

Teraz użyjemy tablic.

<?php
$szablony=["[imie]","[nazwisko]"];
$osoba1=["Jan","Kowalski"];
$osoba2=["Kazimierz","Nowak"];
$wynik=str_replace($szablony,$osoba1,"[imie] [nazwisko] jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zakup w naszym sklepie.<br>");
echo $wynik;
$wynik=str_replace($szablony,$osoba2,"[imie] [nazwisko] jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zakup w naszym sklepie.<br>");
echo $wynik; ?>


© medianauka.pl, 2021-11-10, A-4244©® Media Nauka 2008-2023 r.