str_replace w PHP

Funkcja str_replace w PHP daje możliwość wymiany część tekstu na inny.

Składnia

str_replace(string|array $z, string/array $na, string/array $teskt [,int $ile]):string/array

Parametry

ParametrOpis
$z Parametr, określający jaki tekst ma być podmieniany.
$na Parametr, określający na co (na jaki tekst) ma być podmieniany parametr $z.
$tekst Zmienna tekstowa, w której ma być dokonywane podmienianie tekstu $z na $na.
$ile opcjonalna zmienna (wcześniej zdefiniowana), do której funkcja zapisze wartość ile razy dokonała podmiany tekstu $z na $na.

Możliwości funkcji są ogromne tym,bardziej że mogą być przetwarzane całe tablice. Zacznijmy jednak przykłady od zmiennej typu string.

Przykład 1

<?php
echo 'Dany jest tekst: "[nazwa_miasta] to piękne miasto."
Ciąg "[nazwa miasta]" można zmienić dowolnie na wskazaną nazwę miasta za pomocą str_replace.

'; echo str_replace("[nazwa_miasta]","Opole","[nazwa_miasta] to piękne miasto.").'
'; echo str_replace("[nazwa_miasta]","Sopot","[nazwa_miasta] to piękne miasto.").'

'; $ile=0; echo str_replace("[nazwa_miasta]","Opole","[nazwa_miasta] to piękne miasto. Nie ma to jak mieszkać w mieście [nazwa_miasta].",$ile).'
Ciąg [nazwa_miasta] zmieniono '.$ile.' razy'; ?>

Przykład 2

Teraz użyjemy tablic.

<?php
$szablony=["[imie]","[nazwisko]"];
$osoba1=["Jan","Kowalski"];
$osoba2=["Kazimierz","Nowak"];
$wynik=str_replace($szablony,$osoba1,"[imie] [nazwisko] jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zakup w naszym sklepie.<br>");
echo $wynik;
$wynik=str_replace($szablony,$osoba2,"[imie] [nazwisko] jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zakup w naszym sklepie.<br>");
echo $wynik; ?>


© medianauka.pl, 2021-11-10, ART-4244

Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki - football piłka nożna
kolorowe skarpetki góra lodowa
Matematyka konkretna
Kolorowe skarpetki Miasto
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.