str_split w PHP

Funkcja str_split w PHP dzieli zmienną tekstową na części według zadanej długości ciągu znaków.

Składnia

str_split(string $tekst, int $dlugosc): array

Parametry

Parametr Opis
$tekst Zmienna tekstowa, której fragmenty mają zostać podzielone na fragmenty i przypisane do kolejnych elementów tablicy wynikowej.
$dlugosc Domyślna wartość to 1. W takim przypadku teskt zostanie podzielony na jednoliterowe elementy tablicy. Podanie liczby 3 spowoduje podział teksty na trzyliterowe frazy.

Przykład 1

<?php
$tekst="poranek";
$t1 = str_split($tekst);
$t2 = str_split($tekst, 2);
print_r($t1);
echo '<br>';
print_r($t2); ?>
© medianauka.pl, 2021-11-26, A-4281©® Media Nauka 2008-2023 r.