strlen w PHP

Funkcja strlen w PHP zwraca długość tekstu w bajtach. To jedna z najczęściej używanych funkcji tekstowych.

Funkcja zwraca zwykle informację o tym, z ilu liter składa się tekst, chyba, że znaki tekstu zostały zakodowane z użyciem więcej niż 1 bajtu (np. w UTF-8 znaki są kodowane za pomocą od 1 do 4 bajtów.). Dlatego do zliczania liczby liter w polskim tekście lepiej używać funkcji iconv_strlen lub mb_strlen.

Składnia

strlen(string $tekst):int

Parametry

ParametrOpis
$tekst Tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego.

Uwaga: funkcja strlen zwraca wartość zero dla pustego ciągu znaków.

Przykład 1

Przykład ten ilustruje wykorzystanie funkcji na słowach bez polskich znaków i z polskimi znakami. Mamy tu porównanie działania funkcji strlen i iconv_strlen oraz mb_strlen. W dokumencie celowo nie określono kodowania znaków, aby pokazać różnice w działaniu funkcji.

<?php
$tekst="Wyraz";
echo "Słowo 'Wyraz' składa się z ".strlen($tekst).' znaków (bajtów). (Wynik działania funkcji strlen)<br>';
echo "Słowo 'Wyraz' składa się z ".mb_strlen($tekst,'UTF-8').' znaków. (Wynik działania funkcji mb_strlen)<br>';
echo "Słowo 'Wyraz' składa się z ".iconv_strlen($tekst).' znaków. (Wynik działania funkcji iconv_strlen)<br><br>';
$tekst="Przykład";
echo "Słowo 'Przykład' składa się z ".strlen($tekst).' znaków (bajtów). (Wynik działania funkcji strlen)<br>';
echo "Słowo 'Przykład' składa się z ".mb_strlen($tekst,'UTF-8').' znaków. (Wynik działania funkcji mb_strlen)<br>';
echo "Słowo 'Przykład' składa się z ".iconv_strlen($tekst).' znaków. (Wynik działania funkcji iconv_strlen)'; ?>
© medianauka.pl, 2021-11-13, A-4249Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.