strrpos w PHP

Funkcja strrpos w PHP służy do znajdowania podciągu znaków w badanym tekście, rozpoczynając przeszukanie od końca (szuka wystapień danego ciągu z prawej strony danego tekstu). Funkcja zwraca numer pozycji odnalezionego ciągu. Numeracja pozycji zaczyna się od zera (zero jest indeksem pierwszej litery w tekście). Jeżeli funkcja nie odnajdzie ciągu znaków zwraca wartość false.

Składnia

strrpos(string $teskt_przeszukiwany, string $teskt_poszukiwany [, int $start]) :int|false

Parametry

ParametrOpis
$tekst_przeszukiwany Tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego, która ma zostać przeszukana.
$tekst_poszukiwany Poszukiwany ciąg znaków.
$start Parametr opcjonalny, który wskazuje od którego miejsca funkcja ma przeszukiwać dany tekst.

Przykład 1

Oto przykład wyszukania wyrazu w danym zdaniu.

<?php
$tekst="Opole to piękne miasto. Kocham Opole!";
$wyraz="Opole";
$pozycja=strrpos($tekst,$wyraz);
echo 'W zdaniu: "'.$tekst.'" ostatnie wystąpienie wyrazu "Opole" znajduje sie na pozycji: '.$pozycja; ?>

© medianauka.pl, 2021-11-14, A-4254©® Media Nauka 2008-2023 r.