strstr w PHP

Funkcja strstr w PHP zwraca część łańcucha począwszy od pierwszego wystąpienia szukanego podciągu znaków aż do końca przeszukiwanego tekstu lub od początku tekstu do pozycji znalezionego podciągu znaków. Jeżeli dany podciąg nie zostanie odnaleziony, funkcja zwróci wartość logiczną false.

Składnia

strstr(string $teskt_przeszukiwany, string $teskt_poszukiwany [, bool $tryb]) :string|false

Parametry

ParametrOpis
$tekst_przeszukiwany Tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego, która ma zostać przeszukana.
$tekst_poszukiwany Poszukiwany ciąg znaków.
$tryb Parametr opcjonalny, domyślnie ustawiony na false. Wartość true powoduje zwrócenie przez funkcję tekstu od pierwszego znaku do pierwszego wystąpienia szukanego podciągu.

Przykład 1

Oto przykład działania funkcji w dwóch trybach:

<?php
$tekst="Opole to piękne miasto. Kocham Opole!";
$wyraz="piękne";
echo "Teks źródłowy: ".$tekst;
echo "<br>Poszukiwany ciąg: ".$wyraz.'<br><br>Oto efekt działania funckji strstr w trybie domyślnym i z flagą true:<br>';
$substr1=strstr($tekst,$wyraz);
$substr2=strstr($tekst,$wyraz, true);
echo $substr1;
echo '<br>';
echo $substr2; ?>

© medianauka.pl, 2021-11-14, ART-4255Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.