logo

substr w PHP

Funkcja substr w PHP zwraca fragment tekstu. Funkcja wycina fragment tekstu od wskazanego miejsca o określonej parametrem długości.

Składnia

substr(string $tekst, int $od, int $ile_znakow):string

Parametry

ParametrOpis
$tekst Tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego.
$od Parametr określa miejsce od którego funkcja ma wyciąć fragment tekstu, licząc od zera.
$ile_znakow Parametr określa długość wycinanego fragmentu tekstu.

Przykład 1

W przykładzie tym wycinamy tekst "fajne miasto" z danego zdania i wyświetlamy go.

<?php
$tekst="Opole to fajne miasto";
echo $tekst.' -> ';
echo substr($tekst,9,12);
?>

Przykład 2

Przykład drugi pokazuje zastosowanie funkcji substr. Załóżmy, że w zmiennej $latin przechowywana jest nazwa łacińska gatunku, a w zmiennej $podgatunek - nazwa podgatunku po łacinie. W biologi często skraca się pełny zapis podgatunku i zamiast pisać na przykład Hirundo tahitica domicola pisze się Hirundo t. domicola. W jaki sposób zastosować funkcje tekstowe do realizacji tego celu? Ze zmiennej $latin wytniemy fragment od początku tekstu do kolejnego znaku po wystąpieniu spacji (użyjemy funkcji tekstowej wyszukiwania pozycji znaku strpos) i dodamy na końcu kropkę, spację oraz zmienną $podgatunek.

<?php
$latin='Hirundo tahitica';
$podgatunek='domicola';
echo $latin.'
'; echo $podgatunek.'
'; echo ''.substr($latin, 0, strpos($latin," ")+2).'. '.$podgatunek.''; ?>

© medianauka.pl, 2021-11-18, ART-4259

Polecamy w naszym sklepie

30 sekund O sztucznej inteligencji i robotyce
Badania jako podstawa projektowania User Experience
Matematyka konkretna
Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki Miasto
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.