substr_replace w PHP

Funkcja substr_replace w PHP umożliwia zamianę fragmentu ciągu tekstowego na inny.

Składnia

substr_replace(string/array $tekst, string/array $zamiana, int/array $start [, int/array $ile]): string/array

Parametry

ParametrOpis
$tekst Tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego bądź tablica, w której będą zamieniane ciągi znaków.
$zamiana Tekst lub tablica na jaki ma być zamieniony dany fragment tekstu.
$start początek, od którego mają być wycinane znaki z argumentu $tekst. Można podać liczbę ujemną, wówczas pozycje są odliczane od końca.
$ile parametr opcjonalny, określa ile znaków ma być wyciętych i zastąpionych przez parametr $zmiana. Jego brak oznacza wycinanie od miejsca $start wszystkich znaków.

Przykład 1

<?php
$tekst = "Opole to fajne miasto.";
echo $tekst.' > ';
$tekst1 = substr_replace($tekst,"miejsce.", 15);
$tekst2 = substr_replace($tekst,"piękne miasto.", strlen("fajne miasto.")*(-1));
echo $tekst1.' > '.$tekst2;
?>
© medianauka.pl, 2021-11-12, A-4248
Data aktualizacji artykułu: 2024-06-29Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.