Szklarnik leśny

Szklarnik leśny (Cordulegaster boltonii)

© Roque141 – stock.adobe.com

Szklarnik leśny (Cordulegaster boltonii) to jeden z dwóch rodzimych gatunków ważek z rodziny szklarnikowatych. Jest to duża ważka. Samica i samiec są podobnie ubarwione. Oczy są zielone i stykają się na czubku głowy w jednym miejscu. Na czarnym ciele znajdują się żółte paski. Larwa jest spłaszczona grzbietowo-brzusznie. Widać ukośnie położone zawiązki skrzydeł. Jej długość to nawet 4 cm. Ważka ta jest bardzo podobna do szklarnika górskiego (Cordulegaster bidentata).

Występowanie i środowisko PL

To bardzo rzadko występujący w Polsce gatunek, występujący zaledwie na kilkudziesięciu stanowiskach. Można go spotkać tylko w niektórych miejscach na południu i północno-zachodnim obszarze kraju. Stwierdzono go na wielu odcinkach takich rzek jak Santocza, Pełcz, Lubsza, Zbrzyca. Poza krajem spotykany w całej Europie, północnej części Afryki i wschodniej części Azji. Przebywa nad czystymi ciekami wodnymi o szerokości od 3 do 7 m, czasem zasiedla rowy.

Tryb życia i zachowanie

Owad dorosły lata wzdłuż cieku wodnego w dzień. Larwa żyje w wodzie. Czatuje zakopana w gruncie.

Pożywienie

To drapieżniki, zarówno owady dorosłe jak i larwy.

Rozmnażanie

Samica zawisa nad wodą i za pomocą pokładełka w locie składa jaja do wody. Rozwój larwy trwa do 5 lat.

Ochrona i zagrożenia

W Polsce ważka ta podlega ochronie gatunkowej. W Polsce jest to gatunek zagrożony wymarciem, w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt ma status "VU".

Ciekawostki

Brak danych.

Synonimy

W literaturze można spotkać następujące synonimy dla określenia nazwy tego gatunku:


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

         Okres lotu szklarnika leśnego.

Pokrewne gatunki owadów


Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2015-08-14, GAT-916
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.