Tasznikowate

Tasznikowate (Miridae) to rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych, do której zaliczamy na świecie ponad 10 000 gatunków, z czego w Polsce 266 gatunków. Rozróżnienie poszczególnych gatunków jest bardzo trudne.

Wygląd

Ciało spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Ubarwienie bardzo rozmaite w zależności od gatunku, często blade. Mają małą głowę z dość dużymi oczami, zwykle długie czułki, odnóża typu krocznego. Skrzydła są na ogół dobrze wykształcone. Półpokrywy są podzielone na skórzastą nasadę i błoniastą pozostałą część.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Lygocoris pabulinusLygocoris pabulinus PL

Lygocoris pabulinus

Lygocoris pabulinus to gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego z rodziny tasznikowatych. Ubarwienie zielone. Ciało spłaszczone grzbietowo-brzusznie.


Ozdobnik lucernowiecOzdobnik lucernowiec PL

Adelphocoris lineolatus

Ozdobnik lucernowiec (Adelphocoris lineolatus) to gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego z rodziny tasznikowatych. Ciało spłaszczone grzbietowo-brzusznie, o delikatnej budowie i owalnym zarysie kształtu.

Inne gatunki

  • Myrmecoris gracilus

Występowanie i środowisko

Tasznikowate najczęściej można spotkać na kwiatach na łąkach i polach, skrajach dróg i lasów.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

To małe owady o rozmiarach zwykle nie przekraczających 6 mm długości ciała. Na głowie brak przyoczek.

Rozmnażanie

Najczęściej samice w końcu lata składają jaja do tkanek roślin i w tej postaci gatunek najczęściej zimuje.

Pożywienie

Większość gatunków odżywia się tkanką roślin okrytonasiennych, część spija soki drzew szpilkowych lub paproci. Niektóre gatunki polują na inne owady.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

To najbardziej liczna rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych.

Zdjęcia - galeria© medianauka.pl, 2019-03-29, RODZ-518Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.