Tasznikowate

Tasznikowate (Miridae) to rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych, do której zaliczamy na świecie ponad 10 000 gatunków, z czego w Polsce 266 gatunków. Rozróżnienie poszczególnych gatunków jest bardzo trudne.

Ciało spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Ubarwienie bardzo rozmaite w zależności od gatunku, często blade. Mają małą głowę z dość dużymi oczami, zwykle długie czułki, odnóża typu krocznego. Skrzydła są na ogół dobrze wykształcone. Półpokrywy są podzielone na skórzastą nasadę i błoniastą pozostałą część.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Występowanie i środowisko

Tasznikowate najczęściej można spotkać na kwiatach na łąkach i polach, skrajach dróg i lasów.

Morfologia i anatomia

To małe owady o rozmiarach zwykle nie przekraczających 6 mm długości ciała. Na głowie brak przyoczek.

Rozmnażanie

Najczęściej samice w końcu lata składają jaja do tkanek roślin i w tej postaci gatunek najczęściej zimuje.

Pożywienie

Większość gatunków odżywia się tkanką roślin okrytonasiennych, część spija soki drzew szpilkowych lub paproci. Niektóre gatunki polują na inne owady.

Ciekawostki

To najbardziej liczna rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych.
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2019-03-29, RODZ-518©® Media Nauka 2008-2023 r.