logo


Nauka » biologia » owady

Pluskwiaki różnoskrzydłe

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) to rząd owadów, który liczy około 40 000 gatunków. W Polsce żyje 740 gatunków z tego rzędu owadów.
Pluskwiaki różnoskrzydłe mają błoniaste obie pary skrzydeł, a u niektórych gatunków przednie pary skrzydeł tworzą grube pokrywy. Skrzydła są słabo użyłkowane. Mają nitkowate czułki. Tylne odnóża są największe.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Coreoidea

Coreoidea


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 16
Rhopalidae

Rhopalidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 14
Dziubałkowate
Dziubałkowate
Anthocoridae


Liczba gatunków: 400
Liczba gatunków w Polsce: 40
Korowcowate
Korowcowate
Aradidae


Liczba gatunków: 400
Liczba gatunków w Polsce: 18
Kowalowate
Kowalowate
Pyrrhocoridae


Liczba gatunków: 400
Liczba gatunków w Polsce: 2
Nabrzeżkowate
Nabrzeżkowate
Saldidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 24
Nartnikowate, nartniki
Nartnikowate, nartniki
Gerridae


Liczba gatunków: 500
Liczba gatunków w Polsce: 11
Pluskolcowate
Pluskolcowate
Notonectidae


Liczba gatunków: 250
Liczba gatunków w Polsce: 6
Pluskwowate
Pluskwowate
Cimicidae


Liczba gatunków: 100
Liczba gatunków w Polsce: 4
Płoszczycowate
Płoszczycowate
Nepidae


Liczba gatunków: 200
Liczba gatunków w Polsce: 2
Prześwietlikowate
Prześwietlikowate
Tingidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 56
Puklicowate
Puklicowate
Acanthosomatidae


Liczba gatunków: 180
Liczba gatunków w Polsce: 7
Smyczykowate
Smyczykowate
Alydidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 2
Tarczówkowate
Tarczówkowate
Pentatomidae


Liczba gatunków: 4100
Liczba gatunków w Polsce: 40
Tasznikowate
Tasznikowate
Miridae


Liczba gatunków: 10000
Liczba gatunków w Polsce: 266
Wtykowate
Wtykowate
Coreidae


Liczba gatunków: 2000
Liczba gatunków w Polsce: 16
Zajadkowate
Zajadkowate
Reduviidae


Liczba gatunków: 7000
Liczba gatunków w Polsce: 9
Zażartkowate
Zażartkowate
Nabidae


Liczba gatunków: 300
Liczba gatunków w Polsce: 15
Ziemikowate
Ziemikowate
Cydnidae


Liczba gatunków: 700
Liczba gatunków w Polsce: 13
Zwińcowate
Zwińcowate
Lygaeidae


Liczba gatunków: 4000
Liczba gatunków w Polsce: 100


Inne rodziny

 • Aphelocheridae
 • Berytidae
 • Ceratocombidae
 • Wioślaki (Corixidae)
 • Dipsocoridae
 • Hebridae
 • Poślizgowate (Hydrometridae)
 • Mesoveliidae
 • Microphysidae
 • Żyrytwowate (Naucoridae)
 • Płaszczyńcowate (Piesmatidae)
 • Plataspididae
 • Pianówkowate (Pleidae)
 • Żółwinkowate (Scutelleridae)
 • Stenocephalidae
 • Thyreocoridae
 • Plesice (Veliidae)

Występowanie i środowisko

Przeważają formy żyjące na lądzie. Żyją na zielonych częściach roślin lub pod korą, ściółką, w glebie itp. Część gatunków żyje w morzu, zarówno na powierzchni, w toni wodnej oraz na samym dnie.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.


Morfologia i anatomia

Pluskwiaki różnoskrzydłe mają kłująco-ssący narząd gębowy. Mają dobrze rozwinięte oczy złożone i 2-3 przyoczka. Odwłok złożony jest z 11 segmentów, widocznych jest 10. Między 8 a 9 segmentem u samic znajduje się otwór płciowy, który jest otoczony przez przydatki, które tworzą pokładełko. Narządy kopulacyjne samców są położone na 9 segmencie. Pluskwiaki różnoskrzydłe charakteryzuje obecność szczególnie w okolicach odwłoka licznych gruczołów, które produkują wydzielinę woskową.
Wyjątkowa jest w przewodzie pokarmowym komora filtracyjna, która umożliwia koncentrację substancji pokarmowych wysysanych z roślin w stanie rozrzedzonym. Nadmiar węglowodanów zostaje wydalony wraz z kałem, tworząc spadź, która z kolei jest wykorzystywana przez pszczoły.

Rozmnażanie

Rozwój jest z przeobrażeniem niezupełnym. Często występuje zjawisko dzieworództwa. Samice składają najczęściej już zapłodnione jaja.

Pożywienie

Pluskwiak różnoskrzydły pobierają prawie wyłącznie płynny, roślinny pokarm. Niektóre są drapieżnikami i atakują owady i inne bezkręgowce, niektóre gatunki żywią się krwią ptaków i ssaków, w tym człowieka.

Ochrona i zagrożenia

W Polsce te owady nie są zagrożone wyginięciem. Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych znalazło się 48 gatunków, ale w niskich kategoriach zagrożenia.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

To jedne z najczęściej spotykanych przez człowieka owadów z powodu mnogości gatunków i związku z roślinnością.

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

Knieżyca szara: Okres występowania postaci dorosłej knieżycy szarej.
           Knieżyca szara: Okres opieki samicy knieżycy szarej nad jajami i potomstwem.
         Lednica zbożowa: Okres występowania postaci dorosłej lednicy zbożowej.
         Odorek zieleniak: Okres występowania postaci dorosłej odorka zieleniaka.
         Plusknia jagodziak: Okres lotu pluskni jagodziaka.
         Puklica rudnica: Okres występowania imago puklicy rudnicy.
         Srogoń baldaszkowiec: Okres lotu srogonia baldaszkowca
         Strojnica włoska, strojnica baldaszkówka: Okres występowania postaci dorosłej strojnicy baldaszkówki (włoskiej).
      Tarczówka rudonoga: Okres występowania postaci dorosłej tarczówki rudonogiej.
         Warzywnica kapustna: Okres występowania postaci dorosłej warzywnicy kapustnej.
        Zajadek domowy: Okres lotu zajadka domowego.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© medianauka.pl, 2014-01-05, RZAD-3

Jak szybko latają owady?

Jak szybko latają owady?

Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Część owadów porusza się w powietrzu lotem spadochronowym, szybowcowym, pływnym lub stojącym. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki - biedronki
Kolorowe skarpetki Miasto
Drewniany pojemnik z lupą do obserwacji owadów
Owady
Lupy
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.