Pluskwiaki różnoskrzydłe

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) to rząd owadów, który liczy około 40 000 gatunków. W Polsce żyje 740 gatunków z tego rzędu owadów.
Pluskwiaki różnoskrzydłe mają błoniaste obie pary skrzydeł, a u niektórych gatunków przednie pary skrzydeł tworzą grube pokrywy. Skrzydła są słabo użyłkowane. Mają nitkowate czułki. Tylne odnóża są największe.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny
Coreoidea


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 16Rhopalidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 14Stenocephalidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 3

Dziubałkowate

Anthocoridae


Liczba gatunków: 400
Liczba gatunków w Polsce: 40

Korowcowate

Aradidae


Liczba gatunków: 400
Liczba gatunków w Polsce: 18

Kowalowate

Pyrrhocoridae


Liczba gatunków: 400
Liczba gatunków w Polsce: 2

Nabrzeżkowate

Saldidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 24

Nartnikowate, nartniki

Gerridae


Liczba gatunków: 500
Liczba gatunków w Polsce: 11

Pawężowate

Plataspididae


Liczba gatunków: 0
Liczba gatunków w Polsce: 1

Pluskolcowate

Notonectidae


Liczba gatunków: 250
Liczba gatunków w Polsce: 6

Pluskwowate

Cimicidae


Liczba gatunków: 100
Liczba gatunków w Polsce: 4

Płoszczycowate

Nepidae


Liczba gatunków: 200
Liczba gatunków w Polsce: 2

Prześwietlikowate

Tingidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 56

Puklicowate

Acanthosomatidae


Liczba gatunków: 180
Liczba gatunków w Polsce: 7

Smukleńcowate

Berytidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 8

Smyczykowate

Alydidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 2

Tarczówkowate

Pentatomidae


Liczba gatunków: 4100
Liczba gatunków w Polsce: 40

Tasznikowate

Miridae


Liczba gatunków: 10000
Liczba gatunków w Polsce: 266

Wtykowate

Coreidae


Liczba gatunków: 2000
Liczba gatunków w Polsce: 16

Zajadkowate

Reduviidae


Liczba gatunków: 7000
Liczba gatunków w Polsce: 9

Zażartkowate

Nabidae


Liczba gatunków: 300
Liczba gatunków w Polsce: 15

Ziemikowate

Cydnidae


Liczba gatunków: 700
Liczba gatunków w Polsce: 13

Zwińcowate

Lygaeidae


Liczba gatunków: 4000
Liczba gatunków w Polsce: 100

Żółwinkowate

Scutelleridae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 9


Inne rodziny

Występowanie i środowisko

Przeważają formy żyjące na lądzie. Żyją na zielonych częściach roślin lub pod korą, ściółką, w glebie itp. Część gatunków żyje w morzu, zarówno na powierzchni, w toni wodnej oraz na samym dnie.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.


Morfologia i anatomia

Pluskwiaki różnoskrzydłe mają kłująco-ssący narząd gębowy. Mają dobrze rozwinięte oczy złożone i 2-3 przyoczka. Odwłok złożony jest z 11 segmentów, widocznych jest 10. Między 8 a 9 segmentem u samic znajduje się otwór płciowy, który jest otoczony przez przydatki, które tworzą pokładełko. Narządy kopulacyjne samców są położone na 9 segmencie. Pluskwiaki różnoskrzydłe charakteryzuje obecność szczególnie w okolicach odwłoka licznych gruczołów, które produkują wydzielinę woskową.
Wyjątkowa jest w przewodzie pokarmowym komora filtracyjna, która umożliwia koncentrację substancji pokarmowych wysysanych z roślin w stanie rozrzedzonym. Nadmiar węglowodanów zostaje wydalony wraz z kałem, tworząc spadź, która z kolei jest wykorzystywana przez pszczoły.

Rozmnażanie

Rozwój jest z przeobrażeniem niezupełnym. Często występuje zjawisko dzieworództwa. Samice składają najczęściej już zapłodnione jaja.

Pożywienie

Pluskwiak różnoskrzydły pobierają prawie wyłącznie płynny, roślinny pokarm. Niektóre są drapieżnikami i atakują owady i inne bezkręgowce, niektóre gatunki żywią się krwią ptaków i ssaków, w tym człowieka.

Ochrona i zagrożenia

W Polsce te owady nie są zagrożone wyginięciem. Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych znalazło się 48 gatunków, ale w niskich kategoriach zagrożenia.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

To jedne z najczęściej spotykanych przez człowieka owadów z powodu mnogości gatunków i związku z roślinnością.


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

Knieżyca szara: Okres występowania postaci dorosłej knieżycy szarej.
           Knieżyca szara: Okres opieki samicy knieżycy szarej nad jajami i potomstwem.
         Lednica zbożowa: Okres występowania postaci dorosłej lednicy zbożowej.
         Odorek zieleniak: Okres występowania postaci dorosłej odorka zieleniaka.
         Pawęża ziołówka: Okres występowania imago pawęży.
         Plusknia jagodziak: Okres lotu pluskni jagodziaka.
         Puklica rudnica: Okres występowania imago puklicy rudnicy.
         Srogoń baldaszkowiec: Okres lotu srogonia baldaszkowca
         Strojnica włoska: Okres występowania postaci dorosłej strojnicy baldaszkówki (włoskiej).
      Tarczówka rudonoga: Okres występowania postaci dorosłej tarczówki rudonogiej.
         Warzywnica kapustna: Okres występowania postaci dorosłej warzywnicy kapustnej.
        Zajadek domowy: Okres lotu zajadka domowego.
        Zbrojec dwuzębny: Można spotkać postać dorosłą zbrojca dwuzębnego.
Pokaż tylko bieżące wydarzeniaJak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2014-01-05, RZAD-3
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.