Pluskwiaki różnoskrzydłe

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) to rząd owadów, który liczy około 40 000 gatunków. W Polsce żyje 740 gatunków z tego rzędu owadów.
Pluskwiaki różnoskrzydłe mają błoniaste obie pary skrzydeł, a u niektórych gatunków przednie pary skrzydeł tworzą grube pokrywy. Skrzydła są słabo użyłkowane. Mają nitkowate czułki. Tylne odnóża są największe.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Kowalowate
Kowalowate

Pyrrhocoridae
Pluskwowate
Pluskwowate

Cimicidae
Puklicowate
Puklicowate

Acanthosomatidae
Tarczówkowate
Tarczówkowate

Pentatomidae
Wtykowate
Wtykowate

Coreidae
Zajadkowate
Zajadkowate

Reduviidae
Zwińcowate
Zwińcowate

Lygaeidae

Inne rodziny

 • Smyczykowate (Alydidae)
 • Dziubałkowate (Anthocoridae)
 • Aphelocheridae
 • Korowcowate (Aradidae)
 • Berytidae
 • Ceratocombidae
 • Coreoidea
 • Wioslaki (Corixidae)
 • Ziemikowate (Cydnidae)
 • Dipsocoridae
 • Hebridae
 • Poślizgowate (Hydrometridae)
 • Mesoveliidae
 • Microphysidae
 • Tasznikowate (Miridae)
 • Zażartkowate (Nabidae)
 • Żyrytwowate (Naucoridae)
 • Płoszczycowate (Nepidae)
 • Pluskolcowate (Notonectidae)
 • Płaszczyńcowate (Piesmatidae)
 • Plataspididae
 • Pianówkowate (Pleidae)
 • Rhopalidae
 • nabrzeżkowate (Saldidae)
 • Żółwinkowate (Scutelleridae)
 • Stenocephalidae
 • Thyreocoridae
 • Tingidae
 • Plesice (Veliidae)

Występowanie i środowisko

Przeważają formy żyjące na lądzie. Żyją na zielonych częściach roślin lub pod korą, ściółką, w glebie itp. Część gatunków żyje w morzu, zarówno na powierzchni, w toni wodnej oraz na samym dnie.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.


Morfologia i anatomia

Pluskwiaki różnoskrzydłe mają kłująco-ssący narząd gębowy. Mają dobrze rozwinięte oczy złożone i 2-3 przyoczka. Odwłok złożony jest z 11 segmentów, widocznych jest 10. Między 8 a 9 segmentem u samic znajduje się otwór płciowy, który jest otoczony przez przydatki, które tworzą pokładełko. Narządy kopulacyjne samców są położone na 9 segmencie. Pluskwiaki różnoskrzydłe charakteryzuje obecność szczególnie w okolicach odwłoka licznych gruczołów, które produkują wydzielinę woskową.
Wyjątkowa jest w przewodzie pokarmowym komora filtracyjna, która umożliwia koncentrację substancji pokarmowych wysysanych z roślin w stanie rozrzedzonym. Nadmiar węglowodanów zostaje wydalony wraz z kałem, tworząc spadź, która z kolei jest wykorzystywana przez pszczoły.

Rozmnażanie

Rozwój jest z przeobrażeniem niezupełnym. Często występuje zjawisko dzieworództwa. Samice składają najczęściej już zapłodnione jaja.

Pożywienie

Pluskwiak różnoskrzydły pobierają prawie wyłącznie płynny, roślinny pokarm. Niektóre są drapieżnikami i atakują owady i inne bezkręgowce, niektóre gatunki żywią się krwią ptaków i ssaków, w tym człowieka.

Ochrona i zagrożenia

W Polsce te owady nie są zagrożone wyginięciem. Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych znalazło się 48 gatunków, ale w niskich kategoriach zagrożenia.

Ciekawostki

To jedne z najczęściej spotykanych przez człowieka owadów z powodu mnogości gatunków i związku z roślinnością.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2014-01-05, RZAD-3


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
srogoń baldaszkowiec
         

Okres lotu srogonia baldaszkowca

ukryj/pokaż
knieżyca szara

Okres występowania postaci dorosłej knieżycy szarej.

           

Okres opieki samicy knieżycy szarej nad jajami i potomstwem.

ukryj/pokaż
warzywnica kapustna
         

Okres występowania postaci dorosłej warzywnicy kapustnej.

ukryj/pokaż
strojnica baldaszkówka
         

Okres występowania postaci dorosłej strojnicy baldaszkówki (włoskiej).

ukryj/pokaż
odorek zieleniak
         

Okres występowania postaci dorosłej odorka zieleniaka.

ukryj/pokaż
lednica zbożowa
         

Okres występowania postaci dorosłej lednicy zbożowej.

ukryj/pokaż
zajadek domowy
        

Okres lotu zajadka domowego.

ukryj/pokaż
tarczówka rudonoga
      

Okres występowania postaci dorosłej tarczówki rudonogiej.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.