Logo Media Nauka


Nauka » Biologia » Owady

Pluskwiaki różnoskrzydłe

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) to rząd owadów, który liczy około 40 000 gatunków. W Polsce żyje 740 gatunków z tego rzędu owadów.
Pluskwiaki różnoskrzydłe mają błoniaste obie pary skrzydeł, a u niektórych gatunków przednie pary skrzydeł tworzą grube pokrywy. Skrzydła są słabo użyłkowane. Mają nitkowate czułki. Tylne odnóża są największe.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny ssaków z wybranego rzędu.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodzinyCoreoidea

Liczba gatunków: ?
(w Polsce: 16)


Rhopalidae

Liczba gatunków: ?
(w Polsce: 14)
Dziubałkowate
Dziubałkowate

Anthocoridae

Liczba gatunków: 400
(w Polsce: 40)
Korowcowate
Korowcowate

Aradidae

Liczba gatunków: 400
(w Polsce: 18)
Kowalowate
Kowalowate

Pyrrhocoridae

Liczba gatunków: 400
(w Polsce: 2)
Nabrzeżkowate
Nabrzeżkowate

Saldidae

Liczba gatunków: ?
(w Polsce: 24)
Nartnikowate, nartniki
Nartnikowate, nartniki

Gerridae

Liczba gatunków: 500
(w Polsce: 11)
Pluskolcowate
Pluskolcowate

Notonectidae

Liczba gatunków: 250
(w Polsce: 6)
Pluskwowate
Pluskwowate

Cimicidae

Liczba gatunków: 100
(w Polsce: 4)
Płoszczycowate
Płoszczycowate

Nepidae

Liczba gatunków: 200
(w Polsce: 2)
Prześwietlikowate
Prześwietlikowate

Tingidae

Liczba gatunków: ?
(w Polsce: 56)
Puklicowate
Puklicowate

Acanthosomatidae

Liczba gatunków: 180
(w Polsce: 7)
Smyczykowate
Smyczykowate

Alydidae

Liczba gatunków: ?
(w Polsce: 2)
Tarczówkowate
Tarczówkowate

Pentatomidae

Liczba gatunków: 4100
(w Polsce: 40)
Tasznikowate
Tasznikowate

Miridae

Liczba gatunków: 10000
(w Polsce: 266)
Wtykowate
Wtykowate

Coreidae

Liczba gatunków: 2000
(w Polsce: 16)
Zajadkowate
Zajadkowate

Reduviidae

Liczba gatunków: 7000
(w Polsce: 9)
Zażartkowate
Zażartkowate

Nabidae

Liczba gatunków: 300
(w Polsce: 15)
Ziemikowate
Ziemikowate

Cydnidae

Liczba gatunków: 700
(w Polsce: 13)
Zwińcowate
Zwińcowate

Lygaeidae

Liczba gatunków: 4000
(w Polsce: 100)


Inne rodziny

 • Aphelocheridae
 • Berytidae
 • Ceratocombidae
 • Wioślaki (Corixidae)
 • Dipsocoridae
 • Hebridae
 • Poślizgowate (Hydrometridae)
 • Mesoveliidae
 • Microphysidae
 • Żyrytwowate (Naucoridae)
 • Płaszczyńcowate (Piesmatidae)
 • Plataspididae
 • Pianówkowate (Pleidae)
 • Żółwinkowate (Scutelleridae)
 • Stenocephalidae
 • Thyreocoridae
 • Plesice (Veliidae)

Występowanie i środowisko

Przeważają formy żyjące na lądzie. Żyją na zielonych częściach roślin lub pod korą, ściółką, w glebie itp. Część gatunków żyje w morzu, zarówno na powierzchni, w toni wodnej oraz na samym dnie.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.


Morfologia i anatomia

Pluskwiaki różnoskrzydłe mają kłująco-ssący narząd gębowy. Mają dobrze rozwinięte oczy złożone i 2-3 przyoczka. Odwłok złożony jest z 11 segmentów, widocznych jest 10. Między 8 a 9 segmentem u samic znajduje się otwór płciowy, który jest otoczony przez przydatki, które tworzą pokładełko. Narządy kopulacyjne samców są położone na 9 segmencie. Pluskwiaki różnoskrzydłe charakteryzuje obecność szczególnie w okolicach odwłoka licznych gruczołów, które produkują wydzielinę woskową.
Wyjątkowa jest w przewodzie pokarmowym komora filtracyjna, która umożliwia koncentrację substancji pokarmowych wysysanych z roślin w stanie rozrzedzonym. Nadmiar węglowodanów zostaje wydalony wraz z kałem, tworząc spadź, która z kolei jest wykorzystywana przez pszczoły.

Rozmnażanie

Rozwój jest z przeobrażeniem niezupełnym. Często występuje zjawisko dzieworództwa. Samice składają najczęściej już zapłodnione jaja.

Pożywienie

Pluskwiak różnoskrzydły pobierają prawie wyłącznie płynny, roślinny pokarm. Niektóre są drapieżnikami i atakują owady i inne bezkręgowce, niektóre gatunki żywią się krwią ptaków i ssaków, w tym człowieka.

Ochrona i zagrożenia

W Polsce te owady nie są zagrożone wyginięciem. Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych znalazło się 48 gatunków, ale w niskich kategoriach zagrożenia.

Ciekawostki

To jedne z najczęściej spotykanych przez człowieka owadów z powodu mnogości gatunków i związku z roślinnością.

Zdjęcia - galeria

Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunki


Zajadek domowy
Srogoń baldaszkowiec
Wtyk straszyk
Warzywnica kapustna
Strojnica włoska, strojnica baldaszkówka
Odorek zieleniak
Lednica zbożowa
Knieżyca szara
Pluskwa domowa
Nartnik
Kowal bezskrzydły
Tarczówka rudonoga
Glinik lulkarz
Ozdobnik lucernowiec
Topielica, topielnica
Plusknia jagodziak
Płoszczyca szara
Puklica rudnica
Straszyk łąkowy
Warzywnica ozdobna
Wtyk północnoamerykański
Zwiniec rycerzyk
Dziubałek gajowy

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
Knieżyca szara

Okres występowania postaci dorosłej knieżycy szarej.

           

Okres opieki samicy knieżycy szarej nad jajami i potomstwem.

ukryj/pokaż
Lednica zbożowa
         

Okres występowania postaci dorosłej lednicy zbożowej.

ukryj/pokaż
Odorek zieleniak
         

Okres występowania postaci dorosłej odorka zieleniaka.

ukryj/pokaż
Plusknia jagodziak
         

Okres lotu pluskni jagodziaka.

ukryj/pokaż
Puklica rudnica
         

Okres występowania imago puklicy rudnicy.

ukryj/pokaż
Srogoń baldaszkowiec
         

Okres lotu srogonia baldaszkowca

ukryj/pokaż
Strojnica włoska, strojnica baldaszkówka
         

Okres występowania postaci dorosłej strojnicy baldaszkówki (włoskiej).

ukryj/pokaż
Tarczówka rudonoga
      

Okres występowania postaci dorosłej tarczówki rudonogiej.

ukryj/pokaż
Warzywnica kapustna
         

Okres występowania postaci dorosłej warzywnicy kapustnej.

ukryj/pokaż
Zajadek domowy
        

Okres lotu zajadka domowego.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© medianauka.pl, 2014-01-05, RZAD-3


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.