logoPluskwiaki różnoskrzydłe

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) to rząd owadów, który liczy około 40 000 gatunków. W Polsce żyje 740 gatunków z tego rzędu owadów.
Pluskwiaki różnoskrzydłe mają błoniaste obie pary skrzydeł, a u niektórych gatunków przednie pary skrzydeł tworzą grube pokrywy. Skrzydła są słabo użyłkowane. Mają nitkowate czułki. Tylne odnóża są największe.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Coreoidea

Coreoidea


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 16
Rhopalidae

Rhopalidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 14
Dziubałkowate
Dziubałkowate
Anthocoridae


Liczba gatunków: 400
Liczba gatunków w Polsce: 40
Korowcowate
Korowcowate
Aradidae


Liczba gatunków: 400
Liczba gatunków w Polsce: 18
Kowalowate
Kowalowate
Pyrrhocoridae


Liczba gatunków: 400
Liczba gatunków w Polsce: 2
Nabrzeżkowate
Nabrzeżkowate
Saldidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 24
Nartnikowate, nartniki
Nartnikowate, nartniki
Gerridae


Liczba gatunków: 500
Liczba gatunków w Polsce: 11
Pluskolcowate
Pluskolcowate
Notonectidae


Liczba gatunków: 250
Liczba gatunków w Polsce: 6
Pluskwowate
Pluskwowate
Cimicidae


Liczba gatunków: 100
Liczba gatunków w Polsce: 4
Płoszczycowate
Płoszczycowate
Nepidae


Liczba gatunków: 200
Liczba gatunków w Polsce: 2
Prześwietlikowate
Prześwietlikowate
Tingidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 56
Puklicowate
Puklicowate
Acanthosomatidae


Liczba gatunków: 180
Liczba gatunków w Polsce: 7
Smyczykowate
Smyczykowate
Alydidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: 2
Tarczówkowate
Tarczówkowate
Pentatomidae


Liczba gatunków: 4100
Liczba gatunków w Polsce: 40
Tasznikowate
Tasznikowate
Miridae


Liczba gatunków: 10000
Liczba gatunków w Polsce: 266
Wtykowate
Wtykowate
Coreidae


Liczba gatunków: 2000
Liczba gatunków w Polsce: 16
Zajadkowate
Zajadkowate
Reduviidae


Liczba gatunków: 7000
Liczba gatunków w Polsce: 9
Zażartkowate
Zażartkowate
Nabidae


Liczba gatunków: 300
Liczba gatunków w Polsce: 15
Ziemikowate
Ziemikowate
Cydnidae


Liczba gatunków: 700
Liczba gatunków w Polsce: 13
Zwińcowate
Zwińcowate
Lygaeidae


Liczba gatunków: 4000
Liczba gatunków w Polsce: 100


Inne rodziny

 • Aphelocheridae
 • Berytidae
 • Ceratocombidae
 • Wioślaki (Corixidae)
 • Dipsocoridae
 • Hebridae
 • Poślizgowate (Hydrometridae)
 • Mesoveliidae
 • Microphysidae
 • Żyrytwowate (Naucoridae)
 • Płaszczyńcowate (Piesmatidae)
 • Plataspididae
 • Pianówkowate (Pleidae)
 • Żółwinkowate (Scutelleridae)
 • Stenocephalidae
 • Thyreocoridae
 • Plesice (Veliidae)

Występowanie i środowisko

Przeważają formy żyjące na lądzie. Żyją na zielonych częściach roślin lub pod korą, ściółką, w glebie itp. Część gatunków żyje w morzu, zarówno na powierzchni, w toni wodnej oraz na samym dnie.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.


Morfologia i anatomia

Pluskwiaki różnoskrzydłe mają kłująco-ssący narząd gębowy. Mają dobrze rozwinięte oczy złożone i 2-3 przyoczka. Odwłok złożony jest z 11 segmentów, widocznych jest 10. Między 8 a 9 segmentem u samic znajduje się otwór płciowy, który jest otoczony przez przydatki, które tworzą pokładełko. Narządy kopulacyjne samców są położone na 9 segmencie. Pluskwiaki różnoskrzydłe charakteryzuje obecność szczególnie w okolicach odwłoka licznych gruczołów, które produkują wydzielinę woskową.
Wyjątkowa jest w przewodzie pokarmowym komora filtracyjna, która umożliwia koncentrację substancji pokarmowych wysysanych z roślin w stanie rozrzedzonym. Nadmiar węglowodanów zostaje wydalony wraz z kałem, tworząc spadź, która z kolei jest wykorzystywana przez pszczoły.

Rozmnażanie

Rozwój jest z przeobrażeniem niezupełnym. Często występuje zjawisko dzieworództwa. Samice składają najczęściej już zapłodnione jaja.

Pożywienie

Pluskwiak różnoskrzydły pobierają prawie wyłącznie płynny, roślinny pokarm. Niektóre są drapieżnikami i atakują owady i inne bezkręgowce, niektóre gatunki żywią się krwią ptaków i ssaków, w tym człowieka.

Ochrona i zagrożenia

W Polsce te owady nie są zagrożone wyginięciem. Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych znalazło się 48 gatunków, ale w niskich kategoriach zagrożenia.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

To jedne z najczęściej spotykanych przez człowieka owadów z powodu mnogości gatunków i związku z roślinnością.

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

Knieżyca szara: Okres występowania postaci dorosłej knieżycy szarej.
           Knieżyca szara: Okres opieki samicy knieżycy szarej nad jajami i potomstwem.
         Lednica zbożowa: Okres występowania postaci dorosłej lednicy zbożowej.
         Odorek zieleniak: Okres występowania postaci dorosłej odorka zieleniaka.
         Plusknia jagodziak: Okres lotu pluskni jagodziaka.
         Puklica rudnica: Okres występowania imago puklicy rudnicy.
         Srogoń baldaszkowiec: Okres lotu srogonia baldaszkowca
         Strojnica włoska, strojnica baldaszkówka: Okres występowania postaci dorosłej strojnicy baldaszkówki (włoskiej).
      Tarczówka rudonoga: Okres występowania postaci dorosłej tarczówki rudonogiej.
         Warzywnica kapustna: Okres występowania postaci dorosłej warzywnicy kapustnej.
        Zajadek domowy: Okres lotu zajadka domowego.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Jak szybko latają owady?

Jak szybko latają owady?

Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Część owadów porusza się w powietrzu lotem spadochronowym, szybowcowym, pływnym lub stojącym. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.© medianauka.pl, 2014-01-05, RZAD-3


Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki - biedronki
Księga zwierząt niemalże niemożliwych
kolorowe skarpetki góra lodowa
Zoologia stawonogi
Biblioteczka Montessori. Przyroda
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.