Logo Media Nauka

FacebookZażartkowate

Zażartkowate (Nabidae) to rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych, do której zaliczamy około 300 gatunków, z czego w Polsce mamy 15 przedstawicieli tej rodziny.

Wygląd

Ciało jest spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Są wyposażone w czteroczłonową kłujkę. Dość często zarówno skrzydła, jak i pokrywy skrzydłowe są uwstecznione. Ubarwienie zwykle niepozorne.

Gatunki

Wykaz gatunków.

Prostemma aeneicolleProstemma aeneicolle PL

Prostemma aeneicolle

Prostemma aeneicolle to gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego z rodziny zażartkowatych. Cechą charakterystyczną są czerwone pokrywy o nasady dwóch pierwszych członów odnóży.

Inne gatunki

  • Nabis myrmecoides

Morfologia i anatomia

Stopy nóg są trójczłonowe.

Pożywienie

To drapieżniki.
© medianauka.pl, 2019-03-30, RODZ-519Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.