Pluskolcowate

Pluskolcowate, grzbietopławki, pszczoły wodne, pluskolce (Notonectidae) to rodzina wodnych pluskwiaków różnoskrzydłych, do której zaliczamy ponad 250 gatunków, z czego w Polsce występuje sześć z rodzaju pluskolec (Notonecta). Gatunki są trudne do odróżnienia. Są podobne do wioślaków.

Ciało ma łódkowaty kształt. Ubarwienie z wierzchu zwykle jasne, żółte lub różowe z czarnymi elementami. Spód jest ciemniejszy. Głowa jest szeroka i stosunkowo duża. Czułki złożone z czterech członów. Oczy mają nerkowaty kształt. Za pomocą odnóży pierwszej i drugiej pary pluskolce przytrzymują się podłoża lub chwytają zdobycz. Trzecia para odnóży jest inaczej zbudowana. Odnóża te są spłaszczone, długie i pokryte włoskami. Dzięki nim owad pływa. Pierwsza para skrzydeł to półpokrywy, druga jest błoniasta. Odwłok od strony brzusznej ma charakterystyczne rowki utworzonych ze szczecinek, w których przechowywane jest powietrze podczas nurkowania.

Występowanie i środowisko

Owady te występują zwykle w wodach stojących, obficie porośniętych roślinnością wodną. Można je spotkać na terenie całej Polski.

Tryb życia i zachowanie

Pluskolcowate pływają brzuchem do góry i latają po osuszeniu skrzydeł. Schwytany w rękę pluskolec potrafi boleśnie ukłuć.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi do 1,5 cm. Od wioślaków (Corixidae) odróżnia je między innymi wysklepiona strona grzbietowa. Brak przyoczek.

Rozmnażanie

Samice składają jaja w tkankach wodnych roślin. w Polsce występuje tylko jedno pokolenie w ciągu roku.

Pożywienie

To drapieżniki, które polują na owady, narybek, kijanki.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2019-03-29, RODZ-522Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.