Logo Media Nauka

FacebookPłoszczycowate

Płoszczycowate (Nepidae) to rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych, do której zaliczamy około 200 gatunków, z czego w Europie zaledwie pięć, a w Polsce dwa. Pośród tych owadów wyróżniamy dwie podrodziny: płoszczyce (Nepinae) i topielice (Ranatrinae).

Wygląd

Ubarwienie szarobrunatne. Ciało spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Topielice mają ciało mocno wydłużone. Z końca odwłoka wystaje długa rurka oddechowa. Głowa ma niewielkie rozmiary, ma trójkątny kształt. Charakterystycznie, scyzorykowato zagięte kończyny przednie służą chwytaniu ofiar i zdecydowanie kojarzą się z odnóżami modliszki. Pierwsza para skrzydeł to półpokrywy. Druga para to skrzydła błoniaste.

Gatunki

Wykaz gatunków.

Płoszczyca szaraPłoszczyca szara PL

Nepa cinerea

Płoszczyca szara (Nep cinerea) to gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego z rodziny płoszczycowatych. Ciało jest szarobrązowe, spłaszczone grzbietowo-brzusznie, matowe, jasne od spodu (żółtawe), odwłok czerwonawy, zakończony rurką oddechową.


Topielica, topielnicaTopielica, topielnica PL

Ranatra linearis

Topielica, topielnica (Ranatra linearis) to wodny pluskwiak różnoskrzydły z rodziny płoszczycowatych, jeden z największych rodzimych owadów wodnych. Ciało brązowoszare, wydłużone. Z końca odwłoka wystaje długa rurka oddechowa.

Występowanie i środowisko

Występują w wodach stojących lub wolno płynących z roślinnością wodną.

Tryb życia i zachowanie

Większość gatunków nie potrafi latać. Część gatunków jest zdolna do lotu, ale robi to na małe odległości. Poluje z zasadzki. Zimuje postać dorosła.

Morfologia i anatomia

Płoszczyce osiągają nawet 7 cm długości. To jedne z największych owadów wodnych w Polsce.

Rozmnażanie

Samica składa jaja w tkankach roślin wodnych. Po miesiącu pojawiają się larwy podobne do osobników dorosłych. Pr gu roku tepuje jedno, czasem pokolenia.

Pożywienie

To drapieżniki polujące na wodne organizmy wodne, w tym niewielkie ryby i kijanki.
© medianauka.pl, 2019-03-30, RODZ-521Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.