Logo Media Nauka

Płoszczycowate

Płoszczycowate (Nepidae) to rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych, do której zaliczamy około 200 gatunków, z czego w Europie zaledwie pięć, a w Polsce dwa. Pośród tych owadów wyróżniamy dwie podrodziny: płoszczyce (Nepinae) i topielice (Ranatrinae).

Wygląd

Ubarwienie szarobrunatne. Ciało spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Topielice mają ciało mocno wydłużone. Z końca odwłoka wystaje długa rurka oddechowa. Głowa ma niewielkie rozmiary, ma trójkątny kształt. Charakterystycznie, scyzorykowato zagięte kończyny przednie służą chwytaniu ofiar i zdecydowanie kojarzą się z odnóżami modliszki. Pierwsza para skrzydeł to półpokrywy. Druga para to skrzydła błoniaste.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Płoszczyca szaraPłoszczyca szara PL

Nepa cinerea

Płoszczyca szara (Nep cinerea) to gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego z rodziny płoszczycowatych. Ciało jest szarobrązowe, spłaszczone grzbietowo-brzusznie, matowe, jasne od spodu (żółtawe), odwłok czerwonawy, zakończony rurką oddechową.


Topielica, topielnicaTopielica, topielnica PL

Ranatra linearis

Topielica, topielnica (Ranatra linearis) to wodny pluskwiak różnoskrzydły z rodziny płoszczycowatych, jeden z największych rodzimych owadów wodnych. Ciało brązowoszare, wydłużone. Z końca odwłoka wystaje długa rurka oddechowa.Zdjęcia - galeriaWystępowanie i środowisko

Występują w wodach stojących lub wolno płynących z roślinnością wodną.

Tryb życia i zachowanie

Większość gatunków nie potrafi latać. Część gatunków jest zdolna do lotu, ale robi to na małe odległości. Poluje z zasadzki. Zimuje postać dorosła.

Morfologia i anatomia

Płoszczyce osiągają nawet 7 cm długości. To jedne z największych owadów wodnych w Polsce.

Rozmnażanie

Samica składa jaja w tkankach roślin wodnych. Po miesiącu pojawiają się larwy podobne do osobników dorosłych. Pr gu roku tepuje jedno, czasem pokolenia.

Pożywienie

To drapieżniki polujące na wodne organizmy wodne, w tym niewielkie ryby i kijanki.
© medianauka.pl, 2019-03-30, RODZ-521Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.