Płoszczycowate

Płoszczycowate (Nepidae) to rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych, do której zaliczamy około 200 gatunków, z czego w Europie zaledwie pięć, a w Polsce dwa. Pośród tych owadów wyróżniamy dwie podrodziny: płoszczyce (Nepinae) i topielice (Ranatrinae).

Ubarwienie szarobrunatne. Ciało spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Topielice mają ciało mocno wydłużone. Z końca odwłoka wystaje długa rurka oddechowa. Głowa ma niewielkie rozmiary, ma trójkątny kształt. Charakterystycznie, scyzorykowato zagięte kończyny przednie służą chwytaniu ofiar i zdecydowanie kojarzą się z odnóżami modliszki. Pierwsza para skrzydeł to półpokrywy. Druga para to skrzydła błoniaste.

Występowanie i środowisko

Występują w wodach stojących lub wolno płynących z roślinnością wodną.

Tryb życia i zachowanie

Większość gatunków nie potrafi latać. Część gatunków jest zdolna do lotu, ale robi to na małe odległości. Poluje z zasadzki. Zimuje postać dorosła.

Morfologia i anatomia

Płoszczyce osiągają nawet 7 cm długości. To jedne z największych owadów wodnych w Polsce.

Rozmnażanie

Samica składa jaja w tkankach roślin wodnych. Po miesiącu pojawiają się larwy podobne do osobników dorosłych. Pr gu roku tepuje jedno, czasem pokolenia.

Pożywienie

To drapieżniki polujące na wodne organizmy wodne, w tym niewielkie ryby i kijanki.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2019-03-30, RODZ-521©® Media Nauka 2008-2023 r.