Kowalowate

Kowalowate (Pyrrhocoridae) to rodzina owadów, która liczy dziś około 400 gatunków. W Polsce żyją tylko 2 gatunki z tej rodziny owadów.

Wygląd

Długość ich ciała to około 10 mm. Mają zwykle jaskrawe ubarwienie: czerwone, żółte i czarne. Są łatwo rozpoznawalne i zwykle spotyka się je w całych skupiskach.

Gatunki

To atlas z wykazem gatunków, przynależących do danej rodziny. Aby wyświetlić tylko polskie gatunki, użyj filtra Ukryj obce gatunki, który znajdziesz w panelu bocznym. Możesz także użyć innych ciekawych filtrów. Kliknij na nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.Występowanie i środowisko

Owady te występują głównie w tropikach. W Polsce najczęściej można je spotkać w dużych skupiskach, najczęściej na korze dużych i starych drzew (najczęściej lipa). Pospolite w całej Polsce są kowale bezskrzydłe.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Rozwój z przeobrażeniem niezupełnym.

Pożywienie

Odżywiają się sokami owoców i nasion roślin.

Ochrona i zagrożenia

W Polsce kowalowate nie są zagrożone wyginięciem.

Ciekawostki

Brak danych.
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2014-01-05, RODZ-4©® Media Nauka 2008-2023 r.