Wtykowate

Wtykowate (Coreidae) to rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych, która liczy dziś około 2000 gatunków. W Polsce żyje 16 gatunków z tej rodziny owadów.

To zwykle trudne do odróżnienia gatunki. Owady te mają ciało spłaszczone grzbieto-brzusznie, choć budowa tych owadów na świecie jest dość zróżnicowana. Odnóża są typu krocznego. Zwykle odwłok jest tarczowato poszerzony i wystaje po bokach z pokryw skrzydłowych.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Występowanie i środowisko

Owady te preferują nasłonecznione stanowiska na łąkach, ugorach, murawach.

Tryb życia i zachowanie

Zimuje postać dorosła owada.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Jedno pokolenie w roku.

Pożywienie

Są to owady roślinożerne. Piją soki z tkanek roślinnych.

Ochrona i zagrożenia

Niektóre gatunki, jak na przykład inwazyjny wtyk północnoamerykański (Leptoglossus occidentalis), to szkodniki drzew.

Ciekawostki

Brak danych.

Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2015-09-17, RODZ-347©® Media Nauka 2008-2023 r.