Wtyk straszyk

Wtyk straszyk (Coreus marginatus) to najbardziej pospolity przedstawiciel rodziny wtykowatych w Polsce o brązowym lub szarobrunatnym ubarwieniu. Ciało jest spłaszczone grzbieto-brzusznie. Czułki są dość duże, mocne, zbudowane tylko z czterech członów. Przedplecze jest dość wąskie. Odnóża mają kroczny charakter. Pokrywy skrzydłowe mają część skórzastą i błoniastą - lotną. Odwłok jest tarczowato poszerzony. Na zimę przyjmuje czarny kolor ciała.
Bardzo podobny straszyk łąkowy (Syromastus rhombeus) ma bardziej romboidalny kształt odwłoka.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Wtyk straszyk (Coreus marginatus)

© Krzysztof Trawiński - medianauka.pl


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Owad ten występuje na terenie całego kraju.

Tryb życia i zachowanie

Zimuje postać dorosła.

Pożywienie

Jest to owad roślinożerny. Wysysa soki z tkanek roślinnych bardzo różnych gatunków.

Rozmnażanie

W ciągu roku pojawia się jedno pokolenie. Preferuje szczaw.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Brak danych.


Pokrewne gatunki owadów


Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2015-09-17, GAT-1174
©® Media Nauka 2008-2023 r.