Pluskwowate

Pluskwowate (Cimicidae) to rodzina pasożytniczych owadów, która liczy dziś około 100 gatunków. W Polsce żyją 4 gatunki z tej rodziny owadów.

Ich ciało jest owalne, spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Mają duży odwłok, który może znacznie się powiększać, gdy owad pije krew. Głowa jest mała. Niewielkie są też oczy. Czułki są nitkowate. Odnóża mają kroczny charakter. Przednia para skrzydeł jest zredukowana do niewielkich tarczek. Druga para w ogóle nie występuje.

Występowanie i środowisko

Większość gatunków żyje w tropikach i na terenach subtropikalnych. Występują zwykle w pobliżu swoich żywicieli.

Tryb życia i zachowanie

To pasożyty krwiopijne zewnętrzne ssaków i ptaków, w tym człowieka. Na żer wychodzą zwykle w nocy, podczas snu żywiciela. W dzień pluskwy chowają się w różnych zakamarkach.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Samce przekłuwają swoim aparatem rozrodczym odwłok samicy. Nasienie dociera do jajowodów samicy wraz z limfą. Tam następuje zapłodnienie. Samica składa jaja w pobliżu legowiska żywiciela. Larwy są miniaturką postaci dorosłych. Kilka miesięcy trwa rozwój do postaci dojrzałej pluskwy.

Pożywienie

Pluskwiaki te żywią się wyłącznie krwią ssaków i ptaków.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Owady te mogą przeżyć nawet pół roku bez pożywienia.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2015-06-27, RODZ-311Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.