Zwińcowate

Zwińcowate (Lygaeidae) to rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych, która liczy dziś około 4000 gatunków. W Polsce żyje ponad 100 gatunków z tej rodziny owadów.

To owady o spłaszczonej grzbieto-brzusznie budowie ciała, dość smukłe, często ubarwione ostrzegawczo w czerwienie. Na pokrywach nierzadko ciekawe rysunki.

Występowanie i środowisko

Większość gatunków żyje w tropikach. W Polsce przedstawicieli tej rodziny owadów można spotkać na terenie całego kraju.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Brak danych.

Pożywienie

Większość odżywia się nasionami i innymi częściami roślin. Są też gatunki drapieżne i odżywiające się grzybami. W tropikach można znaleźć gatunki krwiopijne.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Brak danych.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2015-09-20, RODZ-350Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.