Zajadkowate

Zajadkowate (Reduviidae) to duża rodzina owadów z rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych, która liczy dziś około 7000 gatunków. W Polsce żyje tylko 9 gatunków z tej rodziny owadów.

Wygląd

Ubarwienie zwykle szare, czarne, czasem kontrastowe. Ciało jest spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Głowa jest niewielka w stosunku do reszty ciała. Oczy mają złożoną budowę. Czułki są nitkowate, długie. Charakterystyczna jest długa, trójczłonowa, zagięta pod spód kłujka. Owady te mają duże przedplecze. Odnóża są typu krocznego, czasem pierwsza para ma również charakter chwytny. Skrzydła są dobrze wykształcone.

Gatunki

To atlas z wykazem gatunków, przynależących do danej rodziny. Aby wyświetlić tylko polskie gatunki, użyj filtra Ukryj obce gatunki, który znajdziesz w panelu bocznym. Możesz także użyć innych ciekawych filtrów. Kliknij na nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.Inne gatunki

  • komarek (Empicoris spp.)

Występowanie i środowisko

Większość gatunków żyje w rejonach tropikalnych. U nas można je spotkać na łąkach, nieużytkach, skrajach lasów, zwykle pośród roślinności.

Tryb życia i zachowanie

Zimują jaja. Kłujka może służyć do wydawania dźwięków poprzez pocieranie o fragment przedplecza.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Rozród odbywa się w drugiej połowie lata.

Pożywienie

Krajowe zajadkowate są drapieżnikami i polują głównie na inne owady, ale także na wije i pająki. Część gatunków tropikalnych żywi się krwią kręgowców, w tym człowieka.

Ochrona i zagrożenia

Gatunki tropikalne żywiące się krwią przenoszą groźną chorobę Chagasa.

Ciekawostki

Niektóre zajadkowate wydają dźwięki za pomocą kłujki.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

         Srogoń baldaszkowiec: Okres lotu srogonia baldaszkowca
        Zajadek domowy: Okres lotu zajadka domowego.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia
Jak szybko latają owady?


Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Część owadów porusza się w powietrzu lotem spadochronowym, szybowcowym, pływnym lub stojącym. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2015-07-12, RODZ-322©® Media Nauka 2008-2023 r.