Zajadkowate

Zajadkowate (Reduviidae) to duża rodzina owadów z rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych, która liczy dziś około 7000 gatunków. W Polsce żyje tylko 9 gatunków z tej rodziny owadów.

Ubarwienie zwykle szare, czarne, czasem kontrastowe. Ciało jest spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Głowa jest niewielka w stosunku do reszty ciała. Oczy mają złożoną budowę. Czułki są nitkowate, długie. Charakterystyczna jest długa, trójczłonowa, zagięta pod spód kłujka. Owady te mają duże przedplecze. Odnóża są typu krocznego, czasem pierwsza para ma również charakter chwytny. Skrzydła są dobrze wykształcone.

Występowanie i środowisko

Większość gatunków żyje w rejonach tropikalnych. U nas można je spotkać na łąkach, nieużytkach, skrajach lasów, zwykle pośród roślinności.

Tryb życia i zachowanie

Zimują jaja. Kłujka może służyć do wydawania dźwięków poprzez pocieranie o fragment przedplecza.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Rozród odbywa się w drugiej połowie lata.

Pożywienie

Krajowe zajadkowate są drapieżnikami i polują głównie na inne owady, ale także na wije i pająki. Część gatunków tropikalnych żywi się krwią kręgowców, w tym człowieka.

Ochrona i zagrożenia

Gatunki tropikalne żywiące się krwią przenoszą groźną chorobę Chagasa.

Ciekawostki

Niektóre zajadkowate wydają dźwięki za pomocą kłujki.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

         Okres lotu srogonia baldaszkowca
        Okres lotu zajadka domowego.
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2015-07-12, RODZ-322Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.