Test

TEST - Pojęcia podstawowe statystyki

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 9
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Średnia arytmetyczna z liczb 1,2,3 jest:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Janek uzyskał w semestrze następujące oceny z matematyki: 1,5,3+,4,4,3. Jaką średnią ocen uzyskał na koniec semestru?
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Średnią ważoną 5 liczb rzeczywistych x1,...,x5, dla których określono wagi w1,...,w5 obliczymy ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Średniej ważonej używamy
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Mediana jest to
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Dany jest zestaw liczb: 1,2,3,3,4,5. Mediana tego zestawu liczb jest równa:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Dany jest zestaw liczb: 5,4,8,11,2. Znajdź medianę M tego zestawu liczb.
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Dominanta ...
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Dany jest zestaw liczb: {1,2,3,4,5,6,6,6,5,4,3,2,1}. Wyznacz dominantę tego zestawu.

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.