logo

Test

TEST - Pojęcia podstawowe statystyki

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 9
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Średnia arytmetyczna z liczb 1,2,3 jest:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Janek uzyskał w semestrze następujące oceny z matematyki: 1,5,3+,4,4,3. Jaką średnią ocen uzyskał na koniec semestru?
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Średnią ważoną 5 liczb rzeczywistych x1,...,x5, dla których określono wagi w1,...,w5 obliczymy ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Średniej ważonej używamy
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Mediana jest to
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Dany jest zestaw liczb: 1,2,3,3,4,5. Mediana tego zestawu liczb jest równa:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Dany jest zestaw liczb: 5,4,8,11,2. Znajdź medianę M tego zestawu liczb.
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Dominanta ...
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Dany jest zestaw liczb: {1,2,3,4,5,6,6,6,5,4,3,2,1}. Wyznacz dominantę tego zestawu.

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.

Polecamy w naszym sklepie

Dziwna Matematyka
Kalkulatory maukowe
Kubek matematyka pi
Algebra
Matematyka dla menedżerów
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.