Test

TEST - Pojęcie prawdopodobieństwa

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 12
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Doświadczenie losowe jest to:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Częstość zdarzenia w pojedynczym doświadczeniu losowym o zdarzeniu L jest to:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Rzucamy 10 razy monetą. Będziemy mierzyć częstość zdarzenia polegającego na wyrzuceniu orła. Orzeł wypadł tylko 2 razy. Oblicz częstość tego zdarzenia.
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Rzucamy 5 razy monetą. Będziemy mierzyć częstość zdarzenia polegającego na wyrzuceniu reszki. Reszka wypadła 2 razy. Oblicz częstość tego zdarzenia polegającego na wyrzuceniu orła.
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Rzucamy symetryczną kostką do gry. Zdarzeniem elementarnym tego doświadczenia nie jest zdarzenie następujące:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

W rzucie kostką zdarzeniem pewnym nie jest
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia orła w rzucie monetą wynosi:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej 3 oczek w rzucie symetryczną kostką do gry wynosi
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

W urnie są 2 kule czarne i 6 białych. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Prawdopodobieństwo wylosowania asa z talii 52 kart jest równe:
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Prawdopodobieństwo wylosowania kiera z talii 52 kart jest równe
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Rzucamy dwa razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia dwa razy pod rząd orła?

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.