Prawdopodobieństwo

Definicja Definicja aksjomatyczna

Nich zdarzenia A, B są podzbiorami jednego zbioru zdarzeń elementarnych Ω. Prawdopodobieństwo określone w zbiorze Ω zajścia zdarzenia A jest to taka funkcja P, która każdemu zdarzeniu A przyporządkowuje liczbę P(A), która spełnia warunki:

  • 0≤P(A)≤1,
  • P(Ω)=1 (prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego jest równe 1),
  • P(A∪B)=P(A)+P(B) (prawdopodobieństwo sumy dwóch zdarzeń wykluczających się jest równe sumie prawdopodobieństw tych zdarzeń).

Definicja ta nie mówi jak obliczyć prawdopodobieństwo danego zdarzenia. Dlatego warto poznać następującą definicję prawdopodobieństwa:

DefinicjaKlasyczna definicja prawdopodobieństwa

Jeżeli Ω jest skończonym zbiorem zdarzeń elementarnych jednakowo prawdopodobnych i AΩ, to prawdopodobieństwo zdarzenia A nazywamy liczbę P(A) taką, że:

P(A)=\frac{\overline{\overline{A}}}{\overline{\overline{\Omega}}}

gdzie \overline{\overline{A}}, to liczba zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A, a \overline{\overline{\Omega}} jest liczbą wszystkich zdarzeń elementarnych zbioru Ω.

Oto kilka przykładów obliczania prawdopodobieństw:

Przykład Przykład

Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby oczek symetryczną kością do gry.

Ponieważ mamy do czynienia z kością symetryczną, to można przyjąć, że zdarzenia jednoelementowe ω (wyrzucenie jedynki - ω1, dwójki - ω2, itd.) są tak samo prawdopodobne. Określamy zbiór zdarzeń elementarnych:

\Omega=\lbrace \omega_1,\omega_2,\omega_3,\omega_4,\omega_5,\omega_6 \rbrace \\ \overline{\overline{\Omega}}=6
A - zdarzenie losowe polegające na wyrzuceniu parzystej liczby oczek
A=\lbrace \omega_2,\omega_4,\omega_6 \rbrace \\ \overline{\overline{A}}=3

Obliczamy prawdopodobieństwo:
P(A)=\frac{\overline{\overline{A}}}{\overline{\overline{\Omega}}}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}

Przykład Przykład

Rzucamy trzy razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia trzy razy pod rząd reszki?

Przyjmujemy, że wyrzucenie orła (o) wyrzucenie reszki (r) jest tak samo prawdopodobne. Określamy zbiór zdarzeń elementarnych:

\Omega=\lbrace (o,o,o),(o,o,r),(o,r,o),(o,r,r),(r,o,o),(r,o,r),(r,r,o),(r,r,r) \rbrace\\ \overline{\overline{\Omega}}=8
A - zdarzenie losowe polegające na wyrzuceniu trzy razy pod rząd reszki
A=\lbrace (r,r,r) \rbrace\\ \overline{\overline{A}}=1

Obliczamy prawdopodobieństwo:

wzór


© Media Nauka, 2011-08-11, ART-1412Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie - ikonka Zadanie 785 - prawdopodobieństwo
Losujemy dwie osoby z grupy osób, w której znajduje się 4 chłopaków i 3 dziewczyny. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania pary dziewczyna i chłopak?

zadanie - ikonka Zadanie 784 - prawdopodobieństwo
Rzucamy trzy razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej dwa razy orła?

zadanie - ikonka Zadanie 783 - Prawdopodobieństwo
Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej 3 oczek symetryczną kością do gry.