Zadanie - Prawdopodobieństwo


Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej trzech oczek symetryczną kością do gry.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Ponieważ mamy do czynienia z kością symetryczną, to można przyjąć, że zdarzenia jednoelementowe ω (wyrzucenie jedynki - \(ω_1\), dwójki - \(ω_2\), itd.) są tak samo prawdopodobne. Określamy zbiór zdarzeń elementarnych:

\(\Omega=\lbrace \omega_1,\omega_2,\omega_3,\omega_4,\omega_5,\omega_6 \rbrace\)

Liczba wszystkich zdarzeń elementarnych jest więc równa:

\(\overline{\overline{\Omega}}=6\)

\(A\) - zdarzenie losowe polegające na wyrzuceniu co najmniej trzech oczek, czyli interesuje nas zdarzenie polegające na wyrzuceniu trzech, czterech, pięciu lub sześciu oczek. Takich zdarzeń jest \(4\)

\(A=\lbrace \omega_3,\omega_4,\omega_5, \omega_6 \rbrace\)

\(\overline{\overline{A}}=4\)

Obliczamy prawdopodobieństwo:

\(P(A)=\frac{\overline{\overline{A}}}{\overline{\overline{\Omega}}}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}\)

ksiązki Odpowiedź

\(P(A)=\frac{2}{3}\)

© medianauka.pl, 2011-09-10, ZAD-1437

Zadania podobne

kulkaZadanie - prawdopodobieństwo

Losujemy dwie osoby z grupy osób, w której znajduje się 4 chłopaków i 3 dziewczyny. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania pary dziewczyna i chłopak?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - prawdopodobieństwo

Rzucamy trzy razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej dwa razy orła?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 22, matura 2016 (poziom podstawowy)

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy

A. \(0\leq p<0,2\)

B. \(0,2\leq p\leq 0,35\)

C. \(0,35<p\leq 0,5\)

D. \(0,5<p\leq 1\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 34, matura 2016 (poziom podstawowy)

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa 30. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2016 (poziom rozszerzony)

Wśród 10 tysięcy mieszkańców pewnego miasta przeprowadzono sondaż dotyczący budowy przedszkola publicznego. Wyniki sondażu przedstawiono w tabeli.

Badane grupyLiczba osób popierających budowę przedszkolaLiczba osób niepopierających budowy przedszkola
Kobiety51401860
Mężczyźni2260740

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że losowo wybrana osoba, spośród ankietowanych, popiera budowę przedszkola, jeśli wiadomo, że jest mężczyzną. Zakoduj trzy pierwsze cyfry po przecinku nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

      Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 25, matura 2015 (poziom podstawowy)

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech \(p\) oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy:

A. \(p=\frac{1}{4}\)

B. \(p=\frac{3}{8}\)

C. \(p=\frac{1}{2}\)

D. \(p=\frac{2}{3}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 33, matura 2015 (poziom podstawowy)

Wśród 115 osób przeprowadzono badania ankietowe, związane z zakupami w pewnym kiosku. W poniższej tabeli przedstawiono informacje o tym, ile osób kupiło bilety tramwajowe ulgowe oraz ile osób kupiło bilety tramwajowe normalne.

Rodzaj kupionych biletówLiczba osób
ulgowe76
normalne41

Uwaga! 27 osób spośród ankietowanych kupiło oba rodzaje biletów.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że osoba losowo wybrana spośród ankietowanych nie kupiła żadnego biletu. Wynik przedstaw w formie nieskracalnego ułamka.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 23, matura 2014

Jeżeli \(A\) jest zdarzeniem losowym, a \(A'\) zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia \(A\) oraz zachodzi równość \(P(A)=2P(A')\), to:

A. \(P(A)=\frac{2}{3}\)

B. \(P(A)=\frac{1}{2}\)

C. \(P(A)=\frac{1}{3}\)

D. \(P(A)=\frac{1}{6}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 30, matura 2014

Ze zbioru liczb \(\lbrace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\rbrace \) losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\), polegającego na wylosowaniu liczb, z których pierwsza jest większa od drugiej o \(4\) lub \(6\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 25, matura 2018

W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe

  1. \(\frac{15}{35}\)
  2. \(\frac{1}{50}\)
  3. \(\frac{15}{30}\)
  4. \(\frac{35}{50}\)


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 33, matura 2018

Dane są dwa zbiory: \(A = \lbrace 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700\rbrace \) i \(B = \lbrace 10,11,12,13,14,15,16\rbrace \). Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez \(3\). Obliczone prawdopodobieństwo zapisz w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Z liczb ośmioelementowego zbioru \(Z=\lbrace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9\rbrace\) tworzymy ośmiowyrazowy ciąg, którego wyrazy nie powtarzają się. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że żadne dwie liczby parzyste nie są sąsiednimi wyrazami utworzonego ciągu. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 25, matura 2019

W pudełku jest 40 kul. Wśród nich jest 35 kul białych, a pozostałe to kule czerwone. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną, jest równe

A. \(\frac{1}{8}\)

B. \(\frac{1}{5}\)

C. \(\frac{1}{40}\)

D. \(\frac{1}{35}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 30, matura 2019

Ze zbioru liczb {1, 2, 3, 4, 5} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest liczbą nieparzystą.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2019 - poziom rozszerzony

Ze zbioru {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} losujemy kolejno ze zwracaniem trzy liczby. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie spośród trzech wylosowanych liczb będą równe. Wynik zapisz w postaci ułamka nieskracalnego.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 26, matura 2021

Z wierzchołków sześcianu \(ABCDEFGH\) losujemy jednocześnie dwa różne wierzchołki. Prawdopodobieństwo tego, że wierzchołki te będą końcami przekątnej sześcianu \(ABCDEFGH\), jest równe

A. \(\frac{1}{7}\)

B. \(\frac{4}{7}\)

C. \(\frac{1}{14}\)

D. \(\frac{3}{7}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 34, matura 2021

Gracz rzuca dwukrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry i oblicza sumę liczb wyrzuconych oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 4 lub 5, lub 6.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 34, matura 2022

Ze zbioru dziewięcioelementowego M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} losujemy kolejno ze zwracaniem dwa razy po jednej liczbie. Zdarzenie A polega na wylosowaniu dwóch liczb ze zbioru M, których iloczyn jest równy 24. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 30, matura 2023

Ze zbioru ośmiu liczb {2,3,4,5,6,7,8,9} losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) polegającego na tym, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez \(15\). Zapisz obliczenia.Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.