Zadanie maturalne nr 23, matura 2014


Jeżeli A jest zdarzeniem losowym, a A' - zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A oraz zachodzi równość P(A)=2P(A'), to:

A. P(A)=2/3
B. P(A)=1/2
C. P(A)=1/3
D. P(A)=1/6

ksiązki Rozwiązanie zadania

Skorzystamy z własnosci prawdopodobieństwa:

P(A)=1-P(A')

Mamy więc:

P(A)=2P(A')\\P(A)=2(1-P(A))\\P(A)=2-2P(A)\\3P(A)=2/:3\\P(A)=\frac{2}{3}

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2017-02-05, ZAD-3446

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.