Test

TEST - Wartość bezwzględna

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z tematu
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanym na łamach naszego portalu pojedynczym artykule.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Zaznacz właściwą definicję wartości bezwzględnej.
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

|-33|-33 = ...
zadanie Pytanie nr 3 za 2 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

\sqrt{a^2}=...
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Uzupełnij wykropkowane miejsca:
zadanie Pytanie nr 6 za 2 pkt.

Dla x ≥ 0 prawdziwa jest równość:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Oblicz |-100|-|-100|= ...
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Oblicz -|-|-1||+1= ...
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Oblicz wartość wyrażenia -|a|+a dla a=-1.
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Kiedy zapis |x|=-x jest prawidłowy?

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.