Test

TEST - Funkcja — podstawowe pojęcia

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 15
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z tematu
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanym na łamach naszego portalu pojedynczym artykule.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Funkcja jest to:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

W odniesieniu do ilustracji zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Które z rysunków ilustruje funkcję?
zadanie Pytanie nr 6 za 2 pkt.

Co trzeciemu uczniowi (według numeracji w dzienniku) w klasie przyporządkowano cukierka i jednocześnie co drugiemu uczniowi w tej samej klasie przyporządkowano lizaka. W związku z tym:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Każdej liczbie rzeczywistej za wyjątkiem zera przyporządkowujemy jej kwadrat pomniejszony o odwrotność tej liczby. Funkcję tę możemy zapisać za pomocą wzoru:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Dziedziną funkcji jest zbiór
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Dziedziną funkcji jest zbiór ...
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Każdemu kwadratowi przyporządkowujemu jego pole powierzchni. Zaznacz zdanie prawdziwe
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Dana jest funkcja
.
Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Dla jakiego argumentu funkcja f(x)=-x-1 przyjmuje warość -1?
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Wyznacz dziedzinę funkcji
.
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Kiedy przyporządkowanie nie jest funkcją?
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Dany jest zbiór A={0,1,2,3,...} oraz zbiór B={0,1,4,9,...} i każdemu z elementowi zbioru A, czyli każdej liczbie z tego zbioru przypisujemy jej kwadrat, który jest elementem zbioru B

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.