Test

TEST - Funkcja odwrotna i funkcja złożona

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Funkcję odwrotną do funkcji f oznaczamy symbolem:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Funkcja f posiada funkcję odwrotną jeżeli:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Która z poniższych funkcji jest funkcją odwrotną do f(x)=1/x?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Która z poniższych funkcji jest funkcją odwrotną do f(x)=-2x+4?
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Funkcja tożsamościowa to taka funkcja, która ...
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Przykładem funkcji tożsamościowej jest:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Superpozycję funkcji f(x) z g(x) oznaczamy symbolem:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Funkcją wewnętrzną funkcji y=sinx2 jest:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Dana jest superpozycja funkcji .
Funkcja wewnętrzna w tym złożeniu to:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.