Test

TEST - Funkcja liniowa

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 13
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe.
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Funkcja liniowa jest
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Miejscem zerowym funkcji liniowej jest:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Która z poniższych funkcji nie jest przykładem funkcji liniowej?
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Wykresem funkcji liniowej jest:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Prosta, opisana równaniem kierunkowym, przecina oś OY w punkcie
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Współczynnik kierunkowy prostej jest równy:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Wyraz wolny w równaniu kierunkowym prostej można interpretować geometrycznie jako
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

a i b są dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Wskaż funkcję liniową.
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Dane są dwie proste:
y=2x+1,
y=2x+2.

Co można powiedzieć o wzajemnym położeniu tych prostych na płaszczyźnie?
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Dane są dwie proste:
y=x-1,
y=-x+20.

Co można powiedzieć o wzajemnym położeniu tych prostych na płaszczyźnie?
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Dane są dwie proste:
y=1/2x+1,
y=2x+1
.
Co można powiedzieć o wzajemnym położeniu tych prostych na płaszczyźnie?

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.