Test

TEST - Równania liniowe

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Wskaż równanie, które jest równaniem liniowym:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Które z poniższych równań nie jest równaniem liniowym
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Rozwiązaniem równania pierwszego stopnia ax+b=0 jest:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Dane jest równanie: -3x+6=0. Zaznacz zdanie fałszywe.
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Wskaż prawidłowe rozwiązanie równania -x-1=x+1
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Dla jakiej wartości parametru m, równanie mx-2x=1 jest równaniem pierwszego stopnia?
zadanie Pytanie nr 7 za 2 pkt.

Wskaż prawidłowe rozwiązanie równania 0=ax-2+1/b ze względu na x (a i b są różne od zera)
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Dany jest pierwiastek pewnego równania x=p-1. Wskaż równanie, które ma taki pierwiastek.
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Równanie |x|+5=0 ...
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Pierwiastkiem równania 2|x|-4=0 jest:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.