Logo Media Nauka

Facebook

Test

TEST - Rozwiązywanie nierówności

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Które z poniższych nierówności jest nierównością liniową?
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Rozwiązaniem nierówności liniowej ax+b>0, w przypadku gdy a jest różne od zera jest
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

W przypadku gdy w nierówności liniowej ax+b>0 a=0, nierówność ta jest zawsze
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Dane jest równanie: -2x-4>0. Rozwiązaniem tej nierówności jest:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Dana jest nierówność mx+1<0, gdize m jest parametrem. Wskaż, która z nierówności jest równoważna danej.
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Dana jest nierówność: 1/x<0. Wskaż prawidłowe rozwiązanie tej nierówności:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Wskaż prawidłowe rozwiązanie nierówności: , gdzie a i b są dowolnymi liczbami ujemnymi.
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Rozwiązaniem pewnej nierówności jest przedział
Która to nierówność z niżej wymienionych?
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Wskaż rozwiązanie nierówności: |x|<1
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Wskaż prawidłowe rozwiązanie nierówności |x|>1.

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.

Polecamy w naszym sklepie

laboratorium w szufladzie Matematyka
kolorowe skarpetki matematyka
Kubek matematyka pi
Kalkulatory maukowe
Kolorowe skarpetki 3D
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.