Logo Media Nauka
Test

TEST - Rozwiązywanie nierówności

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: średni
sdsdsdsdsdsd33Test kończy lekcję: Rozwiązywanie nierówności liniowychzadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Które z poniższych nierówności jest nierównością liniową?
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Rozwiązaniem nierówności liniowej ax+b>0, w przypadku gdy a jest różne od zera jest
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

W przypadku gdy w nierówności liniowej ax+b>0 a=0, nierówność ta jest zawsze
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Dane jest równanie: -2x-4>0. Rozwiązaniem tej nierówności jest:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Dana jest nierówność mx+1<0, gdize m jest parametrem. Wskaż, która z nierówności jest równoważna danej.
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Dana jest nierówność: 1/x<0. Wskaż prawidłowe rozwiązanie tej nierówności:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Wskaż prawidłowe rozwiązanie nierówności: , gdzie a i b są dowolnymi liczbami ujemnymi.
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Rozwiązaniem pewnej nierówności jest przedział
Która to nierówność z niżej wymienionych?
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Wskaż rozwiązanie nierówności: |x|<1
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Wskaż prawisłowe rozwiązanie nierówności |x|>1.© Media Nauka 2008-2018 r.