Nierówność liniowa

Definicja Definicja

Nierówność liniowa z jedną niewiadomą jest to nierówność:

ax+b<0\\{ax+b>0}\\{ax+b\leq{0}\\{ax+b\geq{0}}

gdzie a i b - dowolne liczby rzeczywiste, x - niewiadoma.

Przykłady

Przykłady nierówności liniowych:

2x-1\geq{0}\\{\frac{x}{3}-1\leq{0}}\\{-x+\sqrt{3}<0}

Własności nierówności liniowej

Teoria Jeżeli a\neq{0}, to nierówność liniową nazywamy nierównością pierwszego stopnia
W zależności od kierunku i rodzaju nierówności zbiorem rozwiązań są przedziały:
(-\infty;-\frac{b}{a}),\quad{(-\frac{b}{a};+\infty)} dla ostrych nierówności
lub
(-\infty;-\frac{b}{a}\rangle,\quad{\langle}-\frac{b}{a};+\infty) dla nierówności nieostrych.

Jeżeli a=0, to nierówność liniowa jest tożsamościowa (np. -2 < 3) lub sprzeczna (np. 3 < -2) w zależności od rodzaju i kierunku nierówności oraz wartości liczby b.

Przykład Przykład

Przyjrzyjmy się na przykładzie nierówności 2x-4>0 i jej interpretacji geometrycznej.
Rozwiązujemy nierówność:
2x-4>0\\{2x>4/:2}\\{x>2}

Przyjrzyjmy się wykresowi funkcji y=2x-4.
Ponieważ rozpatrujemy y=2x-4>0, więc pytamy: "dla jakich wartości zmiennej x wartości funkcji y są większe od zera?" i uzyskujemy odpowiedź: dla x>2. Widać to doskonale na zamieszczonej obok ilustracji.

wykres funkcji y=2x-4

W dalszej części lekcji pokażemy w jaki sposób rozwiązujemy nierówności liniowe z jedną niewiadomą, w tym nierówności liniowe z parametrem oraz nierówności z wartością bezwzględną.

Nierówności z jedną niewiadomą występują także w zadaniach z treścią, przykłady których również pokażemy.
Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Nierówność liniowa z jedną niewiadomą

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 12, matura 2015 (poziom podstawowy)
Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \frac{2}{7}< \frac{x}{14} < \frac{4}{3}?

A. 14
B. 15
C. 16
D. 17

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Rozwiązywanie nierówności liniowych

Rozwiązywanie nierówności liniowych

Rozwiązywanie nierówności liniowych z jedną niewiadomą, Nierówności liniowe z parametrem, zadania z treścią

Nierówności z wartością bezwzględną

Nierówności z wartością bezwzględną

Rozwiązanie nierówności z wartością bezwzględną wymaga zastosowanie własności wynikającej bezpośrednio z definicji wartości bezwzględnej.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-06-25, ART-247Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.