Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - nierówność liniowa


Rozwiązać nierówność:
a) \frac{1}{2}(x-1)+x\geq 5-2(x+2)
b) (x-5)^2\geq (x+4)^2
c) \frac{2x-3}{5}>\frac{1-x}{2}


ksiązki a) Rozwiązanie zadania

W pierwszej kolejności pozbywamy się nawiasów po obu stronach nierówności. Następnie wyrazy z niewiadomą przenosimy na lewą stronę nierówności i pozostałe wyrazy na stronę prawą. Redukujemy wyrazy podobne i otrzymujemy wynik.

\frac{1}{2}(x-1)+x\geq 5-2(x+2)\\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{2}+x\geq 5-2x-4\\ \frac{1}{2}x+x+2x\geq \frac{1}{2}+1/\cdot 2\\ x+2x+4x\geq 1+2 \\ 7x\geq 3/:7 \\ x\geq \frac{3}{7}

Wynik zapisujemy w postaci przedziału liczbowego.

ksiązki Odpowiedź

x\in \langle \frac{3}{7};+\infty)

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

W pierwszej kolejności pozbywamy się nawiasów po obu stronach nierówności. Skorzystamy ze wzorów skróconego mnożenia:

(a+b)^2=a^2+2ab+b^2\\ (a-b)^2=a^2-2ab+b^2

Mamy więc:

(x-5)^2\geq (x+4)^2\\ x^2-2\cdot x\cdot 5+5^2\geq x^2+2\cdot x\cdot 4+4^2\\ x^2-10x+25\geq x^2+8x+16

Następnie wyrazy z niewiadomą przenosimy na lewą stronę nierówności i pozostałe wyrazy na stronę prawą. Redukujemy wyrazy podobne i otrzymujemy wynik.

x^2-10x+25\geq x^2+8x+16\\ \cancel{x^2}-\cancel{x^2}-10x-8x\geq 16-25\\ -18x\geq -9/:(-18)\\ x\leq \frac{9}{18} \\ x\leq \frac{1}{2}

Wynik zapisujemy w postaci przedziału liczbowego.

ksiązki Odpowiedź

x\in (-\infty;\frac{1}{2}\rangle

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

W pierwszej kolejności pozbywamy się ułamków, mnożąc obie strony nierówności przez wspólny mianownik obu ułamków, a więc przez liczbę 10.

\frac{2x-3}{5}>\frac{1-x}{2}/\cdot 10 \\ ^2 \cancel{10}\cdot \frac{2x-3}{\cancel{5}}> ^5\cancel{10}\cdot \frac{1-x}{\cancel{2}}\\ 2(2x-3)>5(1-x)

Następnie pozbywamy się nawiasów i wyrazy z niewiadomą przenosimy na lewą stronę nierówności i pozostałe wyrazy na stronę prawą. Redukujemy wyrazy podobne i otrzymujemy wynik.

2(2x-3)>5(1-x)\\ 4x-6>5-5x \\ 4x+5x>5+6 \\ 9x>11/:9 \\ x>\frac{11}{9}\\ x> 1\frac{2}{9}

Wynik zapisujemy w postaci przedziału liczbowego:

ksiązki Odpowiedź

x\in (1\frac{2}{9};+\infty)

© medianauka.pl, 2010-02-28, ZAD-651

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.