Zadanie maturalne nr 12, matura 2015 (poziom podstawowy)


Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\) ?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17


ksiązki Rozwiązanie zadania

W pierwszej kolejności przekształcimy naszą nierówność (a w zasadzie dwie nierówności).

\(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}/\cdot 14\)

\(\frac{2\cdot 14}{7}<x<\frac{4\cdot 14}{3}\)

\(4<x<\frac{56}{3}\)

\(4<x<18\frac{2}{3}\)

Jakie liczby całkowite spełniają powyższą nierówność (są większe od \(4\) i mniejsze od \(\frac{56}{3}\))? Są to liczby: \(5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18\).

Ile jest tych liczb? Jest ich \(14\).

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2016-12-05, ZAD-3310

Zadania podobne

kulkaZadanie - nierówność liniowa

Rozwiązać nierówność:

a) \(\frac{1}{2}(x-1)+x\geq 5-2(x+2)\)

b) \((x-5)^2\geq (x+4)^2\)

c) \(\frac{2x-3}{5}>\frac{1-x}{2}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność liniowa z parametrem

Rozwiązać nierówność \(x^2+ax<(x-a)^2\) ze względu na niewiadomą \(x\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierównośćliniowa - zadanie z treścią

W pewnej liczbie dwucyfrowej liczba jedności jest o 4 większa od liczby dziesiątek. Znaleźć tę liczbę, jeśli wiadomo, że jest większa od 40 i mniejsza od 50.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówności - zadanie z treścią

Dziadek jest dwa razy starszy od wnuczka. Kiedy suma ich wieku przekroczy 90 lat?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2017 (poziom podstawowy)

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności \(2-3x≥4\)

ZadaniePokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2018

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{(1-2x)}{2}>\frac{1}{3}\) jest przedział:

  1. \((-\infty;\frac{1}{6})\)
  2. \((-\infty;\frac{2}{3})\)
  3. \((\frac{1}{6};+\infty)\)
  4. \((\frac{2}{3};+\infty)\)


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2021

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{(2-x)}{2}-2x\geq 1\) jest przedział

A. \(\langle 0, +\infty)\)

B. \((−\infty, 0\rangle\)

C. \((−\infty, 5\rangle\)

D. \((−\infty,\frac{1}{3}\rangle\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(-2(x+3)\leq \frac{2-x}{3}\) jest przedział

A. \((-\infty,-4]\)

B. \((-\infty,4]\)

C. \([-4,\infty)\)

D. \([4,\infty)\)Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.