Zadanie maturalne nr 12, matura 2015 (poziom podstawowy)


Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \frac{2}{7}< \frac{x}{14} < \frac{4}{3}?

A. 14
B. 15
C. 16
D. 17

ksiązki Rozwiązanie zadania

W pierwszej kolejności przekształcimy naszą nierówność (a w zasadzie dwie nierówności).

\frac{2}{7}< \frac{x}{14} < \frac{4}{3}/\cdot 14\\ \frac{2\cdot 14}{7}< x < \frac{4\cdot 14}{3}\\ 4<x< \frac{56}{3}\\ 4<x<18\frac{2}{3}

Jakie liczby całkowite spełniają powyższą nierówność (są większe od 4 i mniejsze od 56/3)? Są to liczby: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.

Ile jest tych liczb? Jest ich 14.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2016-12-05, ZAD-3310

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2018

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności (1-2x)/2>1/3 jest przedział:

  1. (-∞;1/6)
  2. (-∞;2/3)
  3. (1/6;+∞)
  4. (2/3;+∞)


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.