Zadanie - nierównośćliniowa - zadanie z treścią

Treść zadania:

W pewnej liczbie dwucyfrowej liczba jedności jest o 4 większa od liczby dziesiątek. Znaleźć tę liczbę, jeśli wiadomo, że jest większa od 40 i mniejsza od 50.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Każdą liczbę dwucyfrową możemy zapisać jako sumę liczby dziesiątek oraz liczby jedności. Na przykład liczbę \(26\) możemy przedstawić jako \(26=2\cdot 10+6\).

Zapisujemy dane i oznaczenia:

\(x\) liczba dziesiątek w szukanej liczbie.
\(x+4\)liczba jedności w szukanej liczbie
(z treści zadania wynika, że jest o \(4\) większa od liczby dziesiątek).

Szukamy więc liczby \(L\), która spełnia warunek:

\(L=(liczba\ dziesiatek)\cdot 10 + (liczba\ jednosci)\)

\(L=10x+x+4=11x+4\)

Warunek 1

Szukana liczba jest większa od \(40\). Możemy więc zapisać:

\(11x+4>40\)

\(11x>36/:11\)

\(x>3\frac{3}{11}\)

Warunek 2

Szukana liczba jest mniejsza od \(50\). Możemy więc zapisać:

\(11x+4<50\)

\(11x<46/:11\)

\(x<4\frac{2}{11}\)

Ponieważ niewiadoma \(x\) oznacza liczbę dziesiątek, to jedyną liczbą, która spełnia zarówno 1., jak i 2. warunek jest liczba \(4\).

\(x=4\)

\(L=11x+4\)

\(L=11\cdot 4+4\)

\(L=48\)

ksiązki Odpowiedź

Szukana liczba to \(48\).

© medianauka.pl, 2010-03-02, ZAD-657

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Rozwiązać nierówność:

a) \(\frac{1}{2}(x-1)+x\geq 5-2(x+2)\)

b) \((x-5)^2\geq (x+4)^2\)

c) \(\frac{2x-3}{5}>\frac{1-x}{2}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Rozwiązać nierówność \(x^2+ax<(x-a)^2\) ze względu na niewiadomą \(x\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Dziadek jest dwa razy starszy od wnuczka. Kiedy suma ich wieku przekroczy 90 lat?

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4 — maturalne.

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\) ?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5 — maturalne.

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\) ?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6 — maturalne.

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności \(2-3x≥4\)

Zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 7 — maturalne.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{(1-2x)}{2}>\frac{1}{3}\) jest przedział:

  1. \((-\infty;\frac{1}{6})\)
  2. \((-\infty;\frac{2}{3})\)
  3. \((\frac{1}{6};+\infty)\)
  4. \((\frac{2}{3};+\infty)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 8 — maturalne.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{(2-x)}{2}-2x\geq 1\) jest przedział

A. \(\langle 0, +\infty)\)

B. \((−\infty, 0\rangle\)

C. \((−\infty, 5\rangle\)

D. \((−\infty,\frac{1}{3}\rangle\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 9 — maturalne.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(-2(x+3)\leq \frac{2-x}{3}\) jest przedział

A. \((-\infty,-4]\)

B. \((-\infty,4]\)

C. \([-4,\infty)\)

D. \([4,\infty)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.