Zadanie - nierówność liniowa z parametrem

Treść zadania:

Rozwiązać nierówność \(x^2+ax<(x-a)^2\) ze względu na niewiadomą \(x\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

W pierwszej kolejności pozbywamy się nawiasów po obu stronach nierówności. Skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia:

\((a-b)^2=a^2-2ab+b^2\)

Mamy więc:

\(x^2+ax<(x-a)^2\)

\(x^2+ax<x^2-2ax+a^2\)

Następnie wyrazy z niewiadomą przenosimy na lewą stronę nierówności i pozostałe wyrazy na stronę prawą. Redukujemy wyrazy podobne i otrzymujemy wynik.

\(\cancel{x^2}-\cancel{x^2}+ax+2ax<a^2\)

\(3ax<a^2/:3\)

\(ax<\frac{1}{3}a^2\)

W zależności od wartości parametru a mamy różne przypadki:

Przypadek 1

Jeżeli \(a=0\), otrzymujemy wówczas:

\(a=0\)

\(0\cdot x<\frac{1}{3}\cdot 0^2\)

\(0<0\)

Nierówność jest nieprawdziwa. W tym przypadku nie ma rozwiązań.

Przypadek 2

Jeżeli \(a>0\), możemy podzielić obie strony przez \(a\) bez zmiany zwrotu nierówności, otrzymujemy wówczas:

\(a>0\)

\(ax<\frac{1}{3}a^2/:a\)

\(x<\frac{1}{3}a\)

Wynik zapisujemy w postaci przedziału liczbowego: \((-\infty;\frac{1}{3}a)\).

Przypadek 3

Jeżeli \(a<0\), możemy podzielić obie strony przez a, ale ze zmianą zwrotu nierówności. Otrzymujemy wówczas:

\(a>0\)

\(ax<\frac{1}{3}a^2/:a\)

\(x>\frac{1}{3}a\)

Wynik zapisujemy w postaci przedziału liczbowego: \((\frac{1}{3}a;+\infty)\).

ksiązki Odpowiedź

Gdy \(a=0\) nierówność jest sprzeczna. Gdy \(a>0\) zbiorem rozwiązań nierówności jest przedział \((-\infty;\frac{1}{3}a)\). Gdy \(a<0\) zbiorem rozwiązań nierówności jest przedział: \((\frac{1}{3}a;+\infty)\).

© medianauka.pl, 2010-02-28, ZAD-653

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Rozwiązać nierówność:

a) \(\frac{1}{2}(x-1)+x\geq 5-2(x+2)\)

b) \((x-5)^2\geq (x+4)^2\)

c) \(\frac{2x-3}{5}>\frac{1-x}{2}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

W pewnej liczbie dwucyfrowej liczba jedności jest o 4 większa od liczby dziesiątek. Znaleźć tę liczbę, jeśli wiadomo, że jest większa od 40 i mniejsza od 50.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Dziadek jest dwa razy starszy od wnuczka. Kiedy suma ich wieku przekroczy 90 lat?

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4 — maturalne.

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\) ?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5 — maturalne.

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\) ?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6 — maturalne.

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności \(2-3x≥4\)

Zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 7 — maturalne.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{(1-2x)}{2}>\frac{1}{3}\) jest przedział:

  1. \((-\infty;\frac{1}{6})\)
  2. \((-\infty;\frac{2}{3})\)
  3. \((\frac{1}{6};+\infty)\)
  4. \((\frac{2}{3};+\infty)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 8 — maturalne.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{(2-x)}{2}-2x\geq 1\) jest przedział

A. \(\langle 0, +\infty)\)

B. \((−\infty, 0\rangle\)

C. \((−\infty, 5\rangle\)

D. \((−\infty,\frac{1}{3}\rangle\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 9 — maturalne.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(-2(x+3)\leq \frac{2-x}{3}\) jest przedział

A. \((-\infty,-4]\)

B. \((-\infty,4]\)

C. \([-4,\infty)\)

D. \([4,\infty)\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.