Zadanie maturalne nr 5, matura 2018


Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności (1-2x)/2>1/3 jest przedział:

  1. (-∞;1/6)
  2. (-∞;2/3)
  3. (1/6;+∞)
  4. (2/3;+∞)

ksiązki Rozwiązanie zadania

Rozwiązujemy nierówność:

\( \frac{1-2x}{2}>\frac{1}{3}/\cdot 6 \)

\( 3(1-2x)>2 \)

\( 3-6x>2 \)

\( -6x>-1/: (-6) \)

\(x<\frac{1}{6} \)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2022-12-31, ZAD-4584

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2015 (poziom podstawowy)
Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \frac{2}{7}< \frac{x}{14} < \frac{4}{3}?

A. 14
B. 15
C. 16
D. 17


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.