Zadanie - nierówności - zadanie z treścią


Dziadek jest dwa razy starszy od wnuczka. Kiedy suma ich wieku przekroczy 90 lat?


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zapisujemy dane i oznaczenia:

\(x\)

wiek wnuczka
\(2x\)wiek dziadka
(jest 2 razy starszy od wnuka)

Zapiszemy nierówność słownie

\((wiek\ dziadka) + (wiek\ wnuka)>90\ lat\)

czyli:

\(x+2x>90\)

\(3x>90/:3\)

\(x>30\)

Z tego wynika, że wiek wnuka musi być większy niż 30 lat. Skoro tak, to wiek dziadka musi przekroczyć 60 lat.

ksiązki Odpowiedź

Suma wieku dziadka i wnuka przekroczy 90 lat, gdy wnuk skończy 30, a dziadek 60 lat.

© medianauka.pl, 2010-03-02, ZAD-658

Zadania podobne

kulkaZadanie - nierówność liniowa

Rozwiązać nierówność:

a) \(\frac{1}{2}(x-1)+x\geq 5-2(x+2)\)

b) \((x-5)^2\geq (x+4)^2\)

c) \(\frac{2x-3}{5}>\frac{1-x}{2}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność liniowa z parametrem

Rozwiązać nierówność \(x^2+ax<(x-a)^2\) ze względu na niewiadomą \(x\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierównośćliniowa - zadanie z treścią

W pewnej liczbie dwucyfrowej liczba jedności jest o 4 większa od liczby dziesiątek. Znaleźć tę liczbę, jeśli wiadomo, że jest większa od 40 i mniejsza od 50.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2015 (poziom podstawowy)

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\) ?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2015 (poziom podstawowy)

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\) ?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2017 (poziom podstawowy)

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności \(2-3x≥4\)

ZadaniePokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2018

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{(1-2x)}{2}>\frac{1}{3}\) jest przedział:

  1. \((-\infty;\frac{1}{6})\)
  2. \((-\infty;\frac{2}{3})\)
  3. \((\frac{1}{6};+\infty)\)
  4. \((\frac{2}{3};+\infty)\)


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2021

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{(2-x)}{2}-2x\geq 1\) jest przedział

A. \(\langle 0, +\infty)\)

B. \((−\infty, 0\rangle\)

C. \((−\infty, 5\rangle\)

D. \((−\infty,\frac{1}{3}\rangle\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(-2(x+3)\leq \frac{2-x}{3}\) jest przedział

A. \((-\infty,-4]\)

B. \((-\infty,4]\)

C. \([-4,\infty)\)

D. \([4,\infty)\)Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.