Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - nierówności - zadanie z treścią


Dziadek jest dwa razy starszy od wnuczka. Kiedy suma ich wieku przekroczy 90 lat?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

x - wiek wnuka,
2x - wiek dziadka,

x+2x>90\\ 3x>90/:3 \\ x>30

Suma wieku dziadka i wnuka przekroczy 90 lat, gdy wnuk skończy 30, a dziadek 60 lat.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zapisujemy dane i oznaczenia:

xwiek wnuczka
2xwiek dziadka
(jest 2 razy starszy od wnuka)

Zapiszemy nierówność słownie

(wiek \ dziadka) + (wiek \ wnuka) > 90 lat

czyli:

x+2x>90\\ 3x>90/:3 \\ x>30

Z tego wynika, że wiek wnuka musi być większy niż 30 lat. Skoro tak, to wiek dziadka musi przekroczyć 60 lat.

ksiązki Odpowiedź

Suma wieku dziadka i wnuka przekroczy 90 lat, gdy wnuk skończy 30, a dziadek 60 lat.

© medianauka.pl, 2010-03-02, ZAD-658





Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka



Polecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.