Test

TEST - Równianie i nierówność z 2 niewiadomymi

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 6
Poziom szkoły: wyższy
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Zaznacz równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Która para liczb spełnia równanie 2x-y+1=0
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Wykresem równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi jest
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Która para liczb nie spełnia nierówności x+1<y-1?
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Wykresem nierówności pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi jest
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Zaznaczono na rysunku półpłaszczyznę wyznaczoną przez prostą.

.

Która z nierówności opisuje tę płaszczyznę?

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.