Logo Media Nauka

Test

TEST - Równianie i nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi


Liczba pytań: 6
Poziom szkoły: średni
Test kończy lekcję: Równianie i nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi



zadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Zaznacz równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.








zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Która para liczb spełnia równanie 2x-y+1=0








zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Wykresem równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi jest








zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Która para liczb nie spełnia nierówności x+1<y-1?








zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Wykresem nierówności pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi jest








zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Zaznaczono na rysunku półpłaszczyznę wyznaczoną przez prostą.

.

Która z nierówności opisuje tę płaszczyznę?











Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.