Test

TEST - Układ równań pierwszego stopnia

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 13
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Która para liczb jest rozwiązaniem poniższego układu równań?
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Wykresy dwóch równań, to proste przecinające się w jednym punkcie. Co można powiedzieć o układzie tych równań?
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Wskaż układ równań zależnych.
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe.
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Rozwiązywanie układu równań metodą podstawienia polega na:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Czy podczas rozwiązywania układu równań można dodać do siebie oba równania i rozwiązywać dalej układ złożony z wybranego dowolnie równania układu i tak utworzonej sumy?
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Dany jest układ:

Jak należy przekształcić układ, aby zastosować metodę przeciwnych współczynników?
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Wskaż wyznacznik układu
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Dany jest układ:

Wskaż wykładnik tego układu.
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Wyznaczniki W, Wx i Wy pewnego układu równań pierwszego stopnia wynoszą odpowiednio 1, 2 i 3. Jaka para liczb jest rozwiązaniem tego układu?
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Wyznaczniki pewnego układu W, Wx i Wy są odpowiednio równe 0, 1, 0. Jakie jest rozwiązanie tego układu?
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Wyznaczniki pewnego układu W, Wx i Wy są równe zeru. Jakie jest rozwiązanie tego układu?
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe.

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.