Test

TEST - Właściwości i wykres funkcji kwadratowej

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 15
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Trójmian kwadratowy to funkcja w postaci:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Która z poniższych funkcji nie jest funkcją kwadratową?
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Zaznacz dwumian drugiego stopnia.
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Wykresem funkcji kwadratowej jest
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Dana jest funkcja y=x-x2. Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wykres funkcji kwadratowej nie posiada następującej cechy:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Wzór , to
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Wyróżnik trójmianu kwadratowego funkcji y=1-x-x2 jest równy
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

funkcja kwadratowa przecina oś OX w punkcie 2 i -4. Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego to
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych jeżeli wyróżnik kwadratowy jest ...
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Dana jest funkcja y=-x2+x+2. Wykres tej funkcji przecina oś OX w punktcie:
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Wykres funkcji kwadratowej ma jedno miejsca zerowe. Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Dana jest funkcja y=2x2+4x-6. Wykres tej funkcji można sporządzić poprzez przesunięcie wykresu funkcji y=2x2 o wektor
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Miejsca zerowe funkcji kwadratowej wyrażają się wzorami

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.