Logo Media Nauka

Facebook

Test

TEST - Właściwości i wykres funkcji kwadratowej

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 15
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Trójmian kwadratowy to funkcja w postaci:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Która z poniższych funkcji nie jest funkcją kwadratową?
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Zaznacz dwumian drugiego stopnia.
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Wykresem funkcji kwadratowej jest
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Dana jest funkcja y=x-x2. Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wykres funkcji kwadratowej nie posiada następującej cechy:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Wzór , to
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Wyróżnik trójmianu kwadratowego funkcji y=1-x-x2 jest równy
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

funkcja kwadratowa przecina oś OX w punkcie 2 i -4. Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego to
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych jeżeli wyróżnik kwadratowy jest ...
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Dana jest funkcja y=-x2+x+2. Wykres tej funkcji przecina oś OX w punktcie:
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Wykres funkcji kwadratowej ma jedno miejsca zerowe. Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Dana jest funkcja y=2x2+4x-6. Wykres tej funkcji można sporządzić poprzez przesunięcie wykresu funkcji y=2x2 o wektor
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Miejsca zerowe funkcji kwadratowej wyrażają się wzorami

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.

Polecamy w naszym sklepie

Dziwna Matematyka
Kolorowe skarpetki 3D
Analiza matematyczna w zadaniach Krysicki włodarski
50 wielkich idei które powinieneś znać
Nowoczesne kompendium matematyki
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.