Funkcja kwadratowa

Definicja Definicja

Funkcję w postaci

y=ax^2+bx+c

gdzie x\in{R},\quad{a}\neq{0},\quad{b},\quad{c} - liczby dane (rzeczywiste), nazywamy funkcją kwadratową, trójmianem kwadratowym (gdy b≠0,c≠0) lub funkcją drugiego stopnia.

Przykład Przykład

Przykłady funkcji kwadratowych:

y=5x^2+9x-4\\{y=-x^2-x}\\{y=2x^2-7}\\{y=x^2}

Teoria Szczególnym przypadkiem trójmianu kwadratowego jest jednomian drugiego stopnia (kwadratowy).
Jest to funkcja w postaci y=ax^2. Jest to więc przypadek, w którym b=c=0.

Funkcja kwadratowa - wzory

Przedstawiamy w tym miejscy przydatne wzory i zagadnienia związane z funkcją kwadratową oraz linki do artykułów, w których wzory te zostały omówione. Jednocześnie prezentujemy różne postacie funkcji kwadratowej.

ZagadnienieWzór
Postać ogólna funkcji kwadratowejy=ax^2+bx+c
Postać iloczynowa funkcji kwadratowejPostać iloczynowa:
y=a(x-x_1)(x-x_2)

Pierwiastki funkcji kwadratowej
(miejsca zerowe funkcji kwadratowej):
x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a},\quad{x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}}

Wyróżnik trójmianu kwadratowego:
\Delta=b^2-4ac

Miejsce zerowe funkcji kwadratowej, gdy \Delta=0:
x_0=-\frac{b}{2a}
Postać kanoniczna trójmianu kwadratowegoPostać kanoniczna:
y=a(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{\Delta}{4a}

Wektor przesunięcia:
\vec{u}=[-\frac{b}{2a},-\frac{\Delta}{4a}]

Współrzędne wierzchołka paraboli:
W(-\frac{b}{2a},-\frac{\Delta}{4a})
Wzory Viete'ax_1+x_2=-\frac{b}{a}\\x_1\cdot{x_2}=\frac{c}{a}

Wykres i własności jednomianu kwadratowego

Teoria Podstawowe własności funkcji kwadratowej można określić na podstawie przykładu jednomianu kwadratowego.

Wykres trójmianu kwadratowego będziemy sporządzać korzystając z możliwości przesuwania wykresu jednomianu kwadratowego o określony wektor w układzie współrzędnych. Będziemy to omawiać przy okazji postaci kanonicznej trójmianu kwadratowego.

Przykład Przykład

Sporządźmy więc wykres kilku funkcji:

y=x^2\\{y=-x^2}\\{y=2x^2}\\{y=\frac{1}{2}x^2},

gdzie a jest dowolną liczbą.

Sporządźmy tabelkę zmienności funkcji.

x-2-101/212
y=x24101/414
y=-x2-4-10-1/4-1-4
y=2x28201/228
y=1/2x221/201/81/22

Na jednym układzie współrzędnych wykreślamy wykresy wszystkich funkcji.

Wykres jednomianu kwadratowego

Możemy teraz określić podstawowe własności wykresu oraz samej funkcji (jednomianu kwadratowego).

 • Wykresem jednomianu kwadratowego jest krzywa, którą nazywamy parabolą.
  Parabola ma dwa ramiona, które mogą być skierowane w górę, gdy współczynnik a>0 oraz skierowane w dół, kiedy współczynnik a<0.
 • Im większy jest współczynnik a, tym parabola jest "węższa".
 • Parabola posiada jeden wierzchołek w punkcie (0,0).
 • Dziedziną jednomianu kwadratowego jest zbiór liczb rzeczywistych.
 • Zbiorem wartości jednomianu kwadratowego jest zbiór <0;+\infty), gdy a>0 oraz (-\infty;0>, gdy a<0.
 • Jednomian kwadratowy jest funkcją parzystą. Oś OY jest osią symetrii paraboli, a punkt przecięcia się tej osi z parabolą jest wierzchołkiem paraboli.
 • Monotoniczność jednomianu kwadratowego: funkcja maleje w przedziale (-\infty;0) i rośnie w przedziale (0;+\infty), gdy a>0 oraz rośnie w przedziale (-\infty;0) i maleje w przedziale (0;+\infty), gdy a<0.
 • Gdy a<0 funkcja osiąga wartość największą (maksimum) w punkcie x=0 równe 0, natomiast dla a>0 funkcja osiąga wartość najmniejszą (minimum) w punkcie x=0 równe 0.
 • Jednomian kwadratowy ma jedno miejsce zerowe x0=0.

Teoria Zmienność wykresu funkcji kwadratowej w zależności od współczynników a, b, c można prześledzić za pomocą aplikacji udostępnionej na stronie http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Equation_Grapher. Można tutaj za pomocą suwaków zmieniać wartości odpowiednich współczynników i obserwować zachowanie wykresu funkcji kwadratowej.

Pytania

Pytania

Czy funkcja kwadratowa i trójmian kwadratowy to jest to samo?

Jest pewna różnica między funkcją kwadratową a trójmianem kwadratowym. Nie każda funkcja kwadratowa jest trójmianem, ale każdy trójmian kwadratowy jest funkcją kwadratową. Istnieją dwumiany i jednomiany, które są funkcjami kwadratowymi (np. y=5x2-3x, y=2x2). Gdy a, b i c są różne od zera, wówczas funkcja kwadratowa jest trójmianem kwadratowym.
Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Funkcja kwadratowa

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 10, matura 2016 (poziom podstawowy)
Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (1,9) . Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.
ilustracja do zadania nr 10 matura 2016
Zbiorem wartości funkcji f jest przedział:

A. (-∞,-2>
B. <-2,4>
C. <4,∞)

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 11, matura 2015 (poziom podstawowy)
Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x)=x2+x+c. Jeżeli f(3)=4, to :

A. f(1)=-6
B. f(1)=0
C. f(1)=6
D. f(1)=18

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 29, matura 2015 (poziom podstawowy)
Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x+3 w przedziale <0,4>.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 7, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Liczby (-1) i 3 są miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f . Oblicz \frac{f(6)}{f(12)}.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 10, matura 2017 (poziom podstawowy)
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x) = ax^2 + bx +c, której miejsca zerowe to: −3 i 1. Współczynnik c we wzorze funkcji f jest równy:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego

Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego

Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego y=ax^2+bx+c jest następująca: y=a(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{\Delta}{4a}.

Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego

Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego

Trójmian kwadratowy y=ax^2+bx+c można rozłożyć na czynniki liniowe. Jest to możliwe w przypadku, gdy Delta>=0.

Wykres funkcji kwadratowej

Wykres funkcji kwadratowej

Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-07-19, ART-267
Data aktualizacji artykułu: 2022-11-13Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.